Anasayfa / Pedagoji / Ulusal Hukukta Çocuk Cinsel Suçluluğu

Ulusal Hukukta Çocuk Cinsel Suçluluğu

Ulusal Mevzuat

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin ulusal yasal mevzuatında cinsel istismar suçu işlediği iddia edilen çocukları özel olarak ele alan bir yasa maddesi bulunmamaktadır. Çocuk Koruma Kanunu?nunda suça sürüklenen çocukla ilgili temel ilkelere değinilmiştir.Türk Ceza Kanunu?nda çocuğun ceza sorumluluğuna ve uygulanacak cezalardaki indirimlere değinilmiştir.

 1. Çocuk Koruma Kanunu

Bu Kanunun ilk maddesinde amacı ?korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına,haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir?şeklinde ifade edilmiş ve on sekiz yaşını doldurmamış her birey çocuk olarak kabul edilmiştir. Bu yasada, suç işleyen/işlediği iddia edilen çocuğun tanımlanması yapılırken, sadece ?suça sürüklenen çocuk? kavramı kullanılmıştır. Bu kavram, çocuğun suçu işlerken edilgen bir düşünce veya davranış modeli ile hareket ettiği, çocuğu bu duruma sürükleyen çoklu etken risk faktörlerinin varlığının göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve diğer ülkelerde uygulanan çocuk koruma kanunları ile uyumlu olarak bu kanunun 4. maddesinde birtakım temel ilkeler benimsenmiştir (Kanada, İngiltere). Bu ilkelerden suç işlediği iddia edilen çocukla ilgili olabileceği düşünülen maddeler;

?a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,

h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,

i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması,

l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,? şeklinde belirtilmiştir.

Çocuk koruma kanununun, suç işlediği iddia edilen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu Maddesinde sayılanlar ile belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak,  belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek, belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak gibi bir ya da birkaç koruma tedbirine karar verilebilir, Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebileceği belirtilmektedir.

 2.Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu?nun ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenler başlığı altında 31. maddede ceza sorumluluğunda yaş küçüklüğü ele alınmaktadır. Bu maddeye göre, oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamayacağı; ancak,çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği belirtilmektedir.

Maddenin devamında; ? Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde,bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Diğer cezaların üçte ikisi indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz.Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan fazla olamaz.? ifadeleri ile cezalarda çocuklar için yapılacak indirimlere değinilmiştir.Yasada, çocuklar/genç erişkin arasında flört, cinsel oyun, akranlar arası cinsel aktivite ilişkisi durumlarına yönelik madde bulunmamaktadır.

 

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir