Anasayfa » Egitim » Tepkisel Düzeltici Disiplin

Tepkisel Düzeltici Disiplin

Düzeltici disiplin, disiplin sorunlarıyla karşılaştıktan sonra onları ortadan kaldırmaya  yönelir.Watkins  ve  Wagner’in  belirttiği  gibi  potansiyel zorlukları  önceden  görmek,sorunların  ortaya  çıkmasını  beklemek  yerine önceden düşünmeyi  içerir.Bunun  tersi,onlar  oluştuktan sonra  tepkiyi  planlama  ve  günlük sorunlara  yanıt  verme  anlamına  gelir.Ancak  yaşamda, okul  ve  sınıf  yönetiminde tümüyle önleyici olmak olanaksızdır.Alan  yazında düzeltici  ve kademeli  disiplin  adı  altında  yer  alan  disiplin yöntemleri  cezaya  dayanmaktadır.

Kademeli disiplin,tekrarlanan suçlar için daha şiddetli cezalar verilmesini öngörür.Yine alan yazında ayrı bir tür olarak karşılaşılan yapıcı disiplin ise danışmanlık yoluyla yanlış davranışın  düzeltilmesine dayanır.Sonuçta,davranış ortaya çıktıktan sonra harekete geçildiği için  düzeltme,olumsuzluğu giderme söz konusudur.Bu nedenle de düzeltici disiplin altında  değerlendirmek  uygun olabilir.Bu durumda düzeltici disiplini 1.Cezalandırıcı 2. Cezasız disiplin diye ikiye ayırmak olanaklıdır.

Cezalandırıcı  disiplin,  geleneksel  disiplin  yaklaşımına  dayanır.Geleneksel yaklaşımda itaat esastır.İtaat ödüllendirilir, itiraz ise cezalandırılır.Tarih boyunca her toplum suça  ceza ile karşılık vermiştir ve bu,okuldaki disiplin sorunlarının çözümünde de hâlâ yaygın olarak başvurulan bir yoldur.Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da ceza bazen fiziksel ceza haline dönüşebilmektedir. Docking’e göre cezalandırıcı yöntemler;cezasız düzeltme yöntemleriyle,duruma uygun çalışma  programları  ve  danışmanlıkla  daha  yapıcı duruma  gelecektir.

Bu dönüşüm gerçekleşmek zorundadır.Çünkü cezanın yalnızca ilk  kullanıldığında  işe  yaradığı;daha  sonra  ise  genellikle  ona  gereksinimi olmayan başarılı  kişilerde iyi  sonuç  verdiği,çoğunlukla  bir  çözüme götürmek yerine sorunu çözmemek için bir bahane bulmaya yaradığı savunulmaktadır.Malatya’da liselerde okul güvenliği ile ilgili olarak yapılan bir çalışmaya göre yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin bir kısmı hâlâ geleneksel yaklaşımı sürdürmektedir. Araştırmaya katılan yöneticiler ve kıdemi 16 yıl ve daha fazla olan öğretmenler, okul yönetiminin görevini gözetim ve denetim  olarak  görmektedirler. Okul güvenliği ile okul disiplininin yakından ilişkili olduğu  düşünülürse,geleneksel disiplin  anlayışının  okullarımızdan  çıkamamış olduğu da söylenebilir.Etkili  disiplinin  olduğu  yerde  bireyin  kendini  denetleyebildiği  görülür.

Bu nedenle,büyüklerin ve okulun görevinin öğrenciyi denetlemek değil,öğrencinin kendini  denetlemesine yardım ve rehberlik etmek,bunun için uygun koşullar hazırlamak olduğunun unutulmaması gerekir.İstenmeyen  davranışlara  karşı  cezaya,  en  son  ve  zorunlu  oldurumunda başvurulmalıdır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum