Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri

Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri

Rehberlik türlerinin işlevlerine göre ayrılması yapılan çalışmaların daha etkin olmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik

Sınıf ortamında sorun öğrencilerin yada sorunlu  öğrencilerin sınıfa adaptasyonunu sağlamada kullanılabilir.utangaç içine kapanık ,kavgacı,aşırı rahat,hiperaktif , öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler bu rehberlik alanı içinde yardım görebilir yada başka  tedavi yöntemlerine baş vurmaları için yönlendirilebilir.Bu rehberliğin fonksiyonu problemli öğrencilere tedavi vermek olmaktır.

Eğitim kurumlarında,uygulanacak rehberlik programlarında  uyum sorunu gösteren bazı sorunları olan bireyler göz ardı edilmez  rehberliğin temel işlevlerinden biride bu bireylerin uyum sorunlarını bulup incelemek böylelikle bireylerin uyum sağlayıcı davranışlar geliştirebilmelerini için gereken önlemleri alabilmektir.Okuldaki  görevli davranışlar   uyum sorunlarını  bireyi teşhis ve terapötik  teknikleri kullanarak. Psikolojik danışma yaparak  tanıyıp ortaya çıkarabilirler.*

Yöneltici Rehberlik

Nasıl ki trafiği  kilitlenmemesi için yönlendiren bir trafik polisi varsa . eğitim dede  öğrencilerin karar vermede zorlandığında yardım eden bir servis vardır; buda yönlendirici servistir.

Meslek seçimi.

Alan seçimi

Katılacağı faaliyet seçimi

Seçeceği arkadaş grubu gibi daha bir çok alanda bireyin kargaşaya düştüğü durumlarda yardım etme sürecidir.

Bireylerin  bireysel özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu ve bu farklılıkların geliştirile bileceğini  ve yöneltilebileceğini savunur .rehberlik bu işlevini  hem bireylerin özelliklerini hemde toplumun insan gücü ihtiyacını dikkate alarak yapar özelliklede bireylerin gelecekte mutlu doyumlu bir hayat sürmeleri için gerekli yöneltici  hizmet verilmelidir.

Ayarlayıcı Rehberlik

ihtiyaçlara cevap veren, öğrenciyi merkeze alan ,çağın standartlarını yakalamış, yeniliğe gelişmeye açık ,toplumun beklentilerini öğrenci davranışıyla örtüşür duruma getirmiş program hazırlanmasında program geliştirmecilere yardımcı olacak  bir hizmettir

Program yapımcılar ve eğitim planlayıcılarına yardımcı olur.gençlerin ilgilerini  yeteneklerine gereksinimlerine  uygun eğitim faaliyetlerini hazırlanmasında  görev alan yetkililere  gerekli bilgileri sunar eğitim kurumlarındaki danışmanlar  öğrencilerin sorunlarını  bireysel niteliklerini gereksinimlerini koşullarını  özlemlerini   istek ve değerlerini  gelecekte karşılaşabileceği sorunları  en iyi tanıma olanağına sahiptirler. bu nedenle  bireyleri tanıma değerlendirme ve izleme  yoluyla topladıkları bilgileri rahatlıkla program yapımcılarının  geliştiricilerin  hizmetlerine sunabilirler . ve böylelikle program geliştirme ve iyileştirmede.

Geliştirici Rehberlik

Rehberliğin geliştirici işlevi gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışıyla  belirginleşmiştir .  bir gelişim dönemini yaşayan birey yada öğrencinin  bu dönemi ne kadar   uygun ve  başarılı yaşarsa ardından gelecek dönem ve gelişim dönemlerini  de başarıyla  yaşayacağı anlayışını taşıyan bu anlayış  okul rehberlik programında  bireylerin gelişim dönemlerini dikkate almayı  gerekli kılmıştır  bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlayacak  yaklaşımların  düşünce ve davranışların  eğitim kurumlarında  yerleşmesini sağlamak ve gelişimleri engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak  için yapılan  tüm etkinlikler ve çabalar rehberliğin geliştirici işlevi olarak görülür.

Önleyici Rehberlik

Sorun davranış ortaya çıkmadan engellemek amaçtır.bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler bütünüdür.

Rehberliğin önleyici işlevi  özellikle bazı olumsuz durumların ortaya çıkmasından  ve bu durumların  birey üzerinde yaratacağı  olumsuz sonuçları görülmeden  önlemesini vurgular.örneğin ;kalabalık sınıflarda ortaya çıkan disiplin sorunlarını  önleme konusunda bazı ön çalışmalar yapılabilir.eğitim kurumlarında demokratik ortamların oluşturulması sınıflarda ve okulda  disiplin ve özgürlüklerin  dengeli bir şekilde yaşanması için yapılan çalışmalar ve olumsuzlukların ortaya çıkmadan  önlenmesi rehberliğin  önleyici işlevini göstermektedir.

Tamamlayıcı Rehberlik

Öğretim etkinlikleri tamamlama  amacı güder.okulda yürütülen eğitim öğretim etkinliklerini  yeterli düzeyde verimli olabilmesi için ve amaçlara ulaşılabilmesi için rehberlik hizmetleriyle birlikte gerçekleştire bilmesi gerekmektir .bunu sağlayabilmek içinde  eğitimcilerin  öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin  rehberlik bilgileriyle donatılmaları  özellikle de gelişimsel gelişimsel  rehberlik  anlayışını kavramaları gerekmektedir.Herhangi bir rehberlik uygulamasında  bu işlevleri farklı ölçülerde görebilmenin  mümkün olduğudur  çünkü hedef tüm bu  işlevlerin  farklı gereksinimleri  karşılamaya yönelik olmasıdır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik Türleri Nelerdir?

Rehberlik alanı, çalışmaları kapsamında çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bu alanlar sırasıyla eğitim,sağlık,sosyal yardım ve endüstridir. Eğitim …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum