Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Tarihten Günümüze Psikolojik Danışma Kuramları

Tarihten Günümüze Psikolojik Danışma Kuramları

İnsanın özünü ve anlamını, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutların arasındaki etkileşim,”bütünlük” oluşturmaktadır. Bu boyutların herhangi birinde varolan bir özellik, diğer boyutları etkiler, değiştirir. İnsanı anlamak, değiştirmek ve geliştirme konumunda olanların bu noktayı gözden uzak tutmamaları gerekir. Çağdaş insan hızlı teknolojik değişimin yalnızlığını ve yabancılaşmasını, başkalarıyla iletişim kurmanın kaygısını yaşamaktadır.

Psiko analitik Yaklaşım

Bu yaklaşımın kurucusu Freud’dur. Bu yaklaşıma göre kişilik id, ego, süper egodan oluşmaktadır. İnsan doğasını yıkıcı ve tahripkar olarak değerlendirir.Uyguladığı tedavi yöntemi serbest çağrışım rüya analizidir.Danışma sürecinde hastanın geçmiş yaşantıları önemli bir yer tutar.

Davranışçı Yaklaşım

Bu yaklaşım insanın doğuştan bazı refleksler dışında hiçbir şey getirdiği görüşünü savunur. Kişiliğin tamamen doğumdan sonraki öğrenmeler sonucu oluştuğunu ileri sürerler. Bu öğrenmelerin olumlu ya da olumsuz oluşuna göre bireyde psikolojik sağlığın düzeyi belirlenir.Olumsuz öğrenmeler yoğun ise bireyde uyumsuzluklar ortaya çıkar.Danışma sürecinde bireyin bu yanlış öğrenmeleri kullanılan çeşitli tekniklerle değiştirilerek yerine olumlu davranışların konulması sağlanır.

Varoluşçu-İnsancı Yaklaşım

En önemli temsilcileri Maslow ve Rogers’tir. Bu yaklaşımın insana bakış açısı ‘iyi’dir. İnsan doğası iyiye eğilimlidir.Birey doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeliyle doğar.Daha sonraki yaşantılarının bu eğitimi destekler yönde olması gerekir.

Bilişsel Yaklaşım

Bu yaklaşım insanın doğuştan getirdiği potansiyellerinin olduğunu fakat daha sonraki yaşantılarının insan yaşamında daha önemli olduğu görüşünü savunmaktadır. Davranışın oluşumunda bireyin pekiştirme rolü oynayan içsel faktörleri önemlidir. Bu iç faktörler, inançlar,düşünceler,yanlış genellemeler ve tutumlar olarak sınanabilir.Özellikle Çocukluk yaşlarında bireyde oluşmaya başlayan bu içsel faktörler giderek tüm yaşamı etkilemeye başlar ve bireyin kişilik örüntüsü bu şekilde oluşur.

Danışmanlardaki amaç,bireyin bu yanlış pekiştireçlere yol açan içsel faktörlerini değiştirmektir.Birey akılcı,gerçekçi ve tutarlı düşündüğü oranda sağlıklı olabilecektir.Bu yaklaşımlarda danışman öğretici ve eğitici rolündedir.Kullanılan tedavi tekniklerinin tamamı,danışmanın yanlış düşünce stillerini değiştirmeye yöneliktir. Bu yaklaşımın en önemli temsilcileri, Baık, Ellis, Williomson, Glasser’dir.

Hümanist Danışma Kuramı

Temsilcileri: Rogers, Maslow Danışandan hız alan yaklaşımdır diğer adı. Danışman yönlendirici değildir.Sadece danışanın kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmasını belirtmişlerdir. Yol gösterme yapmaz aktif dinleme yapar. Neden sorusu sorulmaz.

Gestalt Danışma Kuramı

Temsilcileri: Wertheimmer, Köhler, Koffka İnsan davranışlarını bir bütün olarak ele alan kuramdır. Ruh sağlığının özünde farklı kişilik özelliklerine rağmen bir bütün olan insan organizmasının dengesi yer alır. Bu denge bozulduğu zaman psikolojik sorunlar ortaya çıkar.

Akılcı Duygusal Danışma Kuramı

Temsilcileri: Ellis Bilişsel akımdan etkilenmiş. Akıla çok önem vermektedir. Duygularını mantık yürütür.Kişiyi açık bir şekilde yönlendirilir.

Fenomenolojik Danışma Kuramı

Temsilcileri: Kelly, Combs Bu yaklaşımda bireyin iç dünyasına inip davranışları onun bakış açısını baz alarak yorumlamak gerekir. Algıları ile fenomonolojik benliği arasında uyumsuzluk olan birey kendi içinde çatışma yaşar.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Sosyal Medya Ne Kadar Güvenli?

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sanal ortamdaki güven sorununu da beraberinde getirdi. En basitinden Faceb**k gibi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir