Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Antropoloji Bölümü Tanıtmı

Programın amacı;evrenin ve dünyanın oluşumunu, insanın geçmiş yaşantısını, bugününü gelecekteki yaşantısını, biyolojik evrimini, ırkların ortaya çıkışını, yayılışını ve fiziksel özelliklerini araştırmaktır. Programda okutulan dersler; Etnoloji ve Kültür, Temel Biyoloji, Jeoloji,Dil Etnolojisi, Mitoloji Paleoantropoloji, Sosyal Antropoloji ve Fizik Antropolojisidir. Antropoloji okumak isteyenlerin,Tarih Coğrafya, Sosyoloji, Biyoloji alanlarıyla ilgili, tarihsel kalıntıları incelemekten hoşlanan ve iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir. Program mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, kamu ve özel sektöre ait çeşitli kurumlarda, basında TRT de, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığında, Doğa Tarihi müzelerinde, DPTde ve Adli Tıp Kurumunda MTA Tabiat tarihi müzesi ve diğer müzelerde, bayındırlık ve Iskan Bakanlığı,Milli Folklör Enstitüsü gibi kuruluşların …

Devamı

Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı

Üniversitelerin ?Dil ve Edebiyat? bölümlerinden mezun olanlar, çeşitli ülkelerin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürünü, dilini, eserlerin yazıldığı dönemleri siyasal yaşantısını ve fikir akımlarını aktarabilen; o dilde şiir, tiyatro, roman, kısa öykü, ve eleştiri metinlerini çözümleme bilgi ve becerisine sahip kişilerdir. Bir dil bilimci; Uzmanlaştığı alanın dilini ve o dilin gelişimini çok iyi bilmek, Yabancı dil ve kültürlerle ilgili araştırmalar yapmak, Metin çözümlemeleri ve eleştiri yapmak, Kendi alanındaki ülkenin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürün üve dilini çözümlemekle görevlidir. Böyle bir programda okumak isteyen öğrencilerin; Üst düzeyde genel akademik ve sözel yeteneğe sahip, Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve güçlbir belleğe sahip, …

Devamı

Almanca Öğretmenliği Bölümünün Tanıtımı

Yabancı dil öğretmeni, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere müfredatlarındaki İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Japonca, Rusça; dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, okuma ve anlama becerileri kazandırma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Bir yabancı dil öğretmeninin görevleri; eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlama, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca öğretmen öğrencilerin başarıları değerlendirmek, başarıyı artırıcı önlemler almak, alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur. Yabancı Dil Öğretmenliği programında okumak isteyen bir öğrencinin; Üstün akademik yeteneğe sahip Sözlü ifade gücü gelişmiş Sabırlı İnsanlarla iletişim halinde olmayı seven Yaratıcı …

Devamı

Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümünün Tanıtımı

Üniversitelerin ?Dil ve Edebiyat? bölümlerinden mezun olanlar, çeşitli ülkelerin edebiyat tarihini,edebi eserlerini, kültürünü, dilini, eserlerin yazıldığı dönemleri siyasal yaşantısını ve fikir akımlarını aktarabilen; o dilde şiir, tiyatro, roman, kısa öykü, ve eleştiri metinlerini çözümleme bilgi ve becerisine sahip kişilerdir. Bir dil bilimci; Uzmanlaştığı alanın dilini ve o dilin gelişimini çok iyi bilmek, Yabancı dil ve kültürlerle ilgili araştırmalar yapmak, Metin çözümlemeleri ve eleştiri yapmak, Kendi alanındaki ülkenin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürün üve dilini çözümlemekle görevlidir. Böyle bir programda okumak isteyen öğrencilerin; Üst düzeyde genel akademik ve sözel yeteneğe sahip, Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve güçlbir belleğe sahip, Yabancı …

Devamı