Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Meslek Olgunluğu Kavramı ve Boyutları

Meslek gelişimi ve meslek gelişimi görevleri kavramları doğal olarak meslek olgunluğu kavramını ortaya çıkarmıştır. Super ve Overstreet, meslek gelişimi kuramında meslek olgunluğunu sınamak için, aşağıdaki meslek olgunluğu boyutlarını geliştirmişlerdir. 1. Boyut- Meslek seçimine yöneliş Seçme konusuyla ilgilenme Meslek seçimine yönelişte kaynakları kullanma 2. Boyut- Meslek hakkında bilgi toplama, planlar yapma Tercih edilen meslek hakkında özgül bilgileri saptama Tercih edilen mesleği daha özgül olarak planlama Planlama faaliyetlerini genişletme 3. Boyut – Meslek tercihlerinin tutarlılığı Alanlar içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı Düzeyler içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı Alan düzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarlılığı 4. Boyut- Özelliklerin billurlaşması Ölçülen ilgilerin örüntülenme derecesi İlgi olgunluğu Çalışma sevgisi İş …

Devamı

Super’e Göre Benlik Kavramı ve Mesleki Gelişim

Super’a göre benlik kavramı bir kimsenin kendini nasıl gördüğüdür. Bireyin benlik kavramı çevresiyle etkileşimle, belli durumlarda, belli bir fonksiyonda bulunmakla gerçekleşir. Bireyin benlik kavramı meslek seçimini etkiler. Super’a göre meslek seçimi, belli bir gelişim süreci içinde bireyle çevrenin etkileşimi sonucu olan benlik kavramının bir mesleğe yansıması ve ifadesidir. Mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işidir. Bu kurama göre bireylerin mesleki gelişimlerinde onların yetenek, ilgi ve benlik tasarımlarının önemli bir yeri bulunmaktadır ailenin ekonomik düzeyi, bireyin karşılaştığı fırsatlar ve birey ile çevre arasındaki ilişki meslek seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Mesleki gelişim süreci türliü dönemlerden geçerek …

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Super’in Benlik Kuramı

Super’a göre bir kimse meslek seçmekle, o ana kadar geliştirmiş olduğu öz kavramını yani kendini algılayış biçimini uygulamaya koymuş olmaktadır. Meslek gelişimi şu basamaklara ayrılmaktadır. Büyüme Dönemi: 14 yaşa kadar,Çocuk yetişkinlerin rollerini izler ve onlara benzeme arzusu ile birtakım mesleklere özenir. Bu tercihler özenti ve heveslerini yansıtır. Okula başlayınca yeteneklerini geliştirir, neler yapabileceği ve ne olmak istediğine ilişkin bir öz kavramı geliştirir. Meslekler ve çalışma yaşamı hakkında fikir edinir. Araştırma Dönemi:14-18 yaş arasını kapsayan bu dönem yoğun bir araştırma ve inceleme dönemidir.Kişinin kendini çeşitli rollerde denediği, deneyimleri üzerinde düşündüğü, kazandığı becerilerle meslek arasında bağlantı kurduğu bir dönemdir. 20’li yaşlardan itibaren bir …

Devamı