Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Sosyal Psikoloji ve Temel Kavramları

En geniş anlamı ile sosyal psikoloji kişiler arasındaki etkileşimlerin bilimidir. Psikoloji ile sosyoloji arasında kalan bir alanda etkilidir.Psikolojik sosyal psikoloji olayları bireyden çevreye doğru incelerken sosyolojik sosyal psikoloji olayları çevreden bireye doğru inceler. Sosyalpsikolojide belli başlı dört kuram vardır. a..Psikoanalitik kuram b..Davranışçı kuram ç..Rol kuramı d..Alan kuramı Sosyalpsikolojinin kendi başına bir bilim olarak geçirdiği gelişimi yirminci yy?la kadar olan ve yirminci yy sonrası olarak iki kısımda ele alınır. İlk devre MÖ.520?lerde ?Sana yapılmasını istemediğini sende başkasına yapma? diyen Konfuçus?la baslar.Sonraları Eflatun ,birey toplum ilişkilerini vurgularken Aristo,bireyin sosyal davranışa olan etkilerini incelemiştir.MS 1378 sıralarında İbni Haldun insanın yaratılış icabı toplumsal bir …

Devamı