Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

John Kurumboltz ve Sosyal Öğrenme Kuramı

Meslek seçimi ve gelişimi konusunda davranışsal yaklaşımı ortaya koyan öncü John Krumboltz’ dur.Krumboltz, meslek seçimi kuramında, sosyal öğrenme kuramını ortaya koyan Albert Bandura’ dan etkilenmiştir. Meslek Kararını Vermeyi Etkileyen Etkenler İnsanların mesleki kararları, genetik etmenler, çevresel koşullar, öğrenme yaşantılarıve performans becerilerinin birbirleriyle etkileşiminden etkilenir. Krumboltz ve arkadaşlarının belirlediği mesleki karar vermeye etki eden dört etmen görülmektedir. Her bir karar verme noktasında çeşitli karar seçenekleri bulunmaktadır ve karar alındığında bu karar daha sonraki kararlardaki seçenekleri arttırır veya azaltır. Genetik donanım özel yetenekler Çevresel koşullar ve olaylar Öğrenme yaşantıları Göreve yaklaşma becerileri – Irk – Cinsiyet – Fiziksel özellikler – Fiziksel engeller -İstidat(Eğilim) örnekleri – Çevreyle etkileşim – …

Devamı

Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kendini Gerçekleştirme Potansiyelin ortaya çıkması Estetik ihtiyaç:Simetri,düzen ve güzellik Bilişsel İhtiyaçlar:Bilme ,anlama ve keşfetme Takdir edilme ihtiyacı: başarıya ulaşma, yeterli olma, başkalarınca Benimsenme, tanınma Ait olma ve sevgi ihtiyacı: başkalarıyla ilişki kurma, kabul edilme ve bir yere ait olma Güvenlik ihtiyacı: kendine güven ve emniyet içinde, tehlikeden uzak hissetmek Fizyolojik ihtiyaçlar: yiyecek ,su, oksijen uyku, cinsellik Maslow?a göre o anda en çok ihtiyaç duyulan güdü en baskın olandır. Bir alt düzeydeki ihtiyaç giderilince, bir üst düzeydeki ihtiyacı giderici motif önem kazanacaktır.

Devamı