Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Tüm Yönleriyle Somatizasyon Bozukluğu

Yaşam boyu prevalansı % 0.4 kadar olan bu hastalık kadınlarda % 1-3 oranındadır. Kadın erkek oranı 20/1’dir. Bir yıllık prevalans ise % 0.07’dir. Düşük sosyoekonomik ve kültür düzeyinde daha fazladır. Birinci basamakta ayaktan izlenen hastalar arasında % 5-10 oranındadır. Türkiye ruh sağlığı profili çalışmasında 12 aylık somatizasyon bozukluğu yaygınlığı kadınlarda % 0.4, erkeklerde % 0, tüm nüfusta % 0.2 olarak verilmektedir. Belirti ve Bulgular Dispne,  çarpıntı, göğüs ağrısı,  baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete atakları, yorgunluk, körlük, paralizi, anestezi, afoni, boğazda yumru hissi, nöbetler ve konvulsiyon, bayılma, bilinç kaybı, amnezi, görmede bulanıklık, görsel varsanılar, sağırlık, olfaktor varsanılar, güçsüzlük, eklem ağrısı, eksteremite ağrısı, rektum vagina ve …

Devamı