Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Beynin Sağ-Sol Yarım Küreleri ve Görevleri

Sağ ve sol yarımküreleri açıklayan bu modelin temeli 1970?lerde ortaya atılan ?split brain? kavramına dayanmaktadır (Wortock, 2002). Bu aş amada beynin sol yarım küresinin vücudun sağ tarafını, sağ yarım küresinin ise vücudun sol tarafını yönettiği biliniyordu. Daha sonra bu konuda çalışan Ornstein beynin birbiri ile uyumlu çalışan iki farklı beyin olduğu fikrinden yola çıkarak öğrenciler üzerinde araştırmalar yürütmüştür. Ornstein ve diğer araştırmacıların yaptığı çalışmalar beynin sol yarımküresinin matematik, dil ile ilgili fikirlerin işlenmesi, yazma, fikirlerin sınıflandırılması, sözel, mantıksal, analitik ve lineer operasyonlar gibi işlevleri idare ettiğini ortaya koymaktadır. Sağ yarımküre ise sözel olmayan işlevlere yönelmekte; hayal gücü, renk, müzik, ritim, …

Devamı