Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Sınıf Rehber Öğretmeninin, Rehberlik Görevleri

Sınıf öğretmeninin sınıf öğretim etkinlikleri dışında okul psikolojik hizmetlerinde de önemli görev ve sorumluluklarının bulunması gerekir. Bu sorumluluklar arasında öğretmenin: Dinleyici ve yol gösterici olması, Havale edici ve psikolojik yardım almayı destekleyici olması, İnsan potansiyellerini keşfedici olması, Kariyer eğitimcisi, İnsan ilişkileri moderatörü; olması gibi roller yer alır. Öğretmenlerin yapabileceği rehberlik hizmetleri arasında, sınıfta öğrencilerin genel gelişimlerine elverişli bir ortam yaratmak, öğrencileri yeni durumlara alıştırmak, bilgi vermek, öğrencileri gözlemek, tanımak, okuttukları derslerle ilgili olarak verimli çalışma yöntemleri ile ilgili açıklamalar yapmak, öğrencileri dinlemek, kişisel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, özel problemleri olan öğrencileri ilgililerin dikkatine sunmak gibi hizmetler sayılabilir. Her sınıf …

Devamı

İstismara Uğramış Çocuğa Rehber Öğretmen Nasıl Yaklaşmalı

Eğitim, en genel tanımıyla bireyde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, eğitimin dolaylı bir girişim olması, okul denilen özel bir fiziki çevrenin yaratılmasını gerektirmiştir. Okul ortamı oluşturulurken; gerçek çevrede olmayıp istenen ya da olup da istenmeyen kavram ve süreçlerin, bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat çekilmiştir. Bu özel çevrenin görevi gerçek çevreyi, çocuğa kolaylaştırarak, temizleyerek öğretmektir. Burada üzerinde durulan kolaylaştırma, temizleme ve dengeleştirme eylemleri, okulu çevreden tamamıyla ayırmak anlamında yorumlanmamalıdır. Çünkü, bir okulun çevresini, onu etkileyen varlıkların, olay ve olguların, değerlerin ve düşüncelerin oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, okulu çevreden ayırmak ya da soyutlamak teoride mümkün olsa da uygulamada mümkün değildir.Ancak çevrenin kötü etkilerini okulun iyi etkileriyle karşılayabilmek okulun en temel …

Devamı

Mesleki Gelişimde Sınıf Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar

Bu süreç içersinde sınıf öğretmeninin benimsemesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir; 1-Mesleki gelişimin bir süreç olduğu anlayışı dikkate alınarak çocuğun okulöncesi eğitim döneminde mesleki gelişim açısından kazandığı yeterlilikler değerlendirilmeli ve yeni kazanımlar bu yeterliliklerin üzerine inşa edilmelidir.  Kuşkusuz bu aşamada çocukta eksik ya da yanlış kazanımlar düzeltilmeli ya da tamamlanmalıdır. 2-Bu dönemde çocuğa yönelik uygulamalarda aileyi de kapsamına alan bir program izlenmelidir. Çocuğun mesleki gelişimini olumlu etkileyecek tutumlar izlenmesi için aile rehberliği de çok önemlidir. 3-Hedeflere ulaşılması için gerekli öğrenme yaşantıları ders programları ve ders dışı etkinlikler içine entegre edilmelidir.    4-Mesleki gelişim görevlerinin başarılmasında, bu dönemde çocuğa daha fazla aktif olma …

Devamı

Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu Öğrencisi Olan Sınıf Öğretmenine Genel Öneriler

Bu çocuklara bir şeyleri öğretmeyi istiyorsanız, onlarla konuştuğunuzda fiziksel olarak yakın olun. Uygun olan zamanlarda çocuğa dokunun. En iyi olanı elin omuza konmasıdır. DEHB? li çocuklar sizin söylediklerinizi dinlerken başlarını sallarlar ve gözünüze bakarlar. Ama zihinleri başka yerdedir. Göz temasını sürdürerek söylenileni anlayıp anlamadığını onu gücendirmeden sınayın. Sınıfa soru yöneltirken önce soruyu sorun sonra çocuğun ismini söyleyin. Önce çocuğun ismini söylerseniz diğerleri soruyu savuşturduğunu düşünüp dinlemeyecektir. Soru sormadan önce etrafa bakarak ara verin ve şüpheli bir beklenti yaratın. Sorulan soruya muhakkak birinin cevap vermek zorunda olduğunu belirtin. Çocuğun ismini bir soruda ya da anlatılan bir konuda telaffuz edin. Dikkati dağılan …

Devamı