Anasayfa » Etiket Arşivi (sayfa 10)

Etiket Arşivi

Psikolojik Danışmanlıkta Kullanılan Bazı Teknikler

Etkili bir psikolojik danışmanlık hizmeti verebilmenin temelinde kullanılan teknikler payı büyüktür. Pdr de kullanılan tekniklerden bazıları ise şöyledir. Dinleme Tekniği Psikolojik danışmanın başlangıcında, ilk konuşmadan sonra, danışman danışana kendisini ve sorununu anlatmasına yardım ve danışanın yararlanabileceği atmosferi oluşturma düşüncesi içindedir. Bu durumda danışman aktif bir dinleyici olmak durumundadır. Yansıtma ve Açıklığa Kavuşturma Teknikleri Bu teknikte esas, danışanın düşünce ve duygularına tepkilerde bulunmaktır. Böylece danışman, danışanı dinlediğini, anlamaya çalıştığını ve yanlış anlamış ise düzeltilmesini istediğini göstermekte ve ayrıca danışanın karmaşık bir biçimde anlatmaya çalıştığının özüne ilişkin açıklamalarla ona yardım etmeyi amaçlamaktadır. Önderlik Teknikleri Önderlik’ten kasıt, danışmanın daha etkili rol oynaması, Psikolojik …

Devamı

Rehberlik Türleri ve Öğrenci Yeterlilik Göstergeleri

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının genel yapısını belirle­dikten sonra, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliklerin ve bunların gösterge­lerinin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir. Alanlara göre öğrenci yeterlikleri, psikolojik danışma ve rehberlik programı­nın uygulanması sonucunda kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gerçekleşti­rilecek amaçları; yeterlik göstergeleri ise bu amaçların gerçekleşmesi için kaza­nılması beklenen öğrenci davranışlarıdır. Burada önemli olan iki nokta vardır: 1. Programın rehberlik müfredatı kısmında, öğrenci yeterliklerinin kişisel/sosyal,eğitsel ve mesleki alanlarda ayrı ayrı oluşturulması, 2. Her bir yeterliğe ulaşmayısağlayacak olan öğrenci davranışlarının sınıf düzeylerine göre aşamalı olarakdüzenlenmesi. Kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrencilerin kazanmaları gere­ken yeterlikler neler olabilir? (İlköğretim ve ortaöğretim için ayrı ayrı düşününüz.) Aşağıda, ilköğretim psikolojik danışma ve rehberlik programında kişi­sel/sosyal, …

Devamı

Gelecek Kaygısı Olmayan Bir Öğrencinin Hikayesidir

Ders çalışma masasına oturdu. Tozlanmış raflardan hiç dokunulmamış test kitabını çıkardı ve ilk sayfayı açtı. Kitabın içeriğinden bahsediliyordu ilk sayfada. Daha sonra kitaptaki konulara baktı, ne kadar da çoktu konular. Tam 23 tane konu vardı, her biri en az 10 sayfa. Bunları nasıl çalışacağını düşündü .İlk konunun girişine baktı.Biraz okudu ve sonra elindeki kalemi bıraktı ve kitabını kapattı. Yine sıkılmıştı ders çalışmaktan. Henüz ders çalışmaya başlayalı 5 dk bile olmamıştı ama o sıkıldı. Babasının ve annesinin zorlamaları olmasa 5 dk bile durmak istemiyordu dersin başında. Odadaki bilgisayarda oyun oynamak, hele o çok sevdiği futbol oyununu oynamak yerine ders çalışmak çok …

Devamı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanının Tarihçesi

Rehberliğin Amerika’daki Gelişimi 1-Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etmek anlamında ilk rehberlik denemesi 1895 yıllarında başlatılmıştır. 2-1908 yılında Boston’da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur. 3-1909/ 1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. 1915te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere meslekler hakkında bilgi vermek üzere Baston Enformasyon Dairesinden sonra 1915 te Boston Mesleki Rehberlik Dairesikurulmuştur 4-İlk mesleki rehberlik kongresi 1910 da Boston da toplanmıştır. Ulusal düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk adımları atılmış ardından Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği kurulmuştur. 5-1958 de kabul edilen Ulusal Savunma Eğitim Yasası ile P.D.R. hizmetleri parasal desteğe kavuşmuştur. 6-1952 yılında ülke içinde etkinlik gösteren dernekler arasında bütünlük sağlanmış, kişilik ve rehberlik hizmetleri bünyesinde …

Devamı

Kişisel Rehberlik Hizmetleri ve Modeller

Kişisel rehberlik hizmetlerinin sunumu değişik yollarla gerçekleştirilmektedir. Bunlar farklı sınıflamalar altında incelenebilir. Bu hizmetlerinin özellikle sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesi önceliğine dayalı olarak grup formatı işlevsel bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bir yapı sunan grup rehberliği birçok kişisel-sosyal problemin gelişimsel konuların,eğitsel çalışmaların gerçekleştirilmesi açısından uygun düşmektedir. Bu eğitsel çalışmalar: Küçük gruplarla etkileşim Psikolojik eğitim Sosyal beceri geliştirme Oyunlar ve etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmesi mümkündür. Problemliğin yapısı ve türüne göre rehberlik hizmetleri bireysel görüşme yoluyla da gerçekleştirilebilir.Hırsızlık,argo konuşma,başkalarına zarar verme,içekapanıklık gibi bir çok problem durumu öğrenci ile yüz-yüze görüşerek,onun problemliliğini gizlilik içerisinde onunla birlikte çözmeyi gerektirebilir. Bunun için öğretmenin belli görüşme tekniklerini …

Devamı