Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Bir Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler

Ülkemizde  Rehberlik  ve  Psikolojik  Danışma  programlarından  mezun  olanların  çok büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik  danışman  (Rehber Öğretmen)  olarak  istihdam  edilmektedirler.  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan mezunlarının görevlerini ne derece etkili yaptıkları, istenen düzeyde  performans  sergileyip  sergilemedikleri  önemli  ve incelenmesi  gereken  bir konudur. Buradan hareketle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların  kişilik  özelliklerinin  belirlenmesi  ve  bu  kişilik  özelliklerinin  onların mesleki yetkinlik düzeyleriyle ne derece ilişkili olduğu konusu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Rehberlik  ya da  psikolojik  danışma  kavramı eğitim  sistemimize  1950?lerde girmiş ve okullarımızda rehberlikle ilgili personel atanması ve rehberlik hizmetlerinin planlı  bir  şekilde  sunulması  1970?1971 eğitim öğretim yılında  olmuştur. Okul psikolojik danışmanlığının …

Devamı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Rehberlik terimi, Farsça “yol gösteren kimse, kılavuz” anlamına gelen “rehber” sözcüklerinin sonuna -lik ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.Söz konusu terim İngilizce’de “guidance” sözcüğü ile karşılanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir? Genelde “bir yardım hizmeti” olarak bilinen rehberliğin, insanlık tarihiyle yaşıt olduğu söylenebilir, ilk insanlardan bu yana, bilenler, bilmeyenlere; anne babalar, çocuklarına; ablalar, ağabeyler, kardeşlerine; öğretmenler, öğrencilerine yol göstermek, öğüt vermek, onların sorunlarını çözmek biçiminde yardım etme eğilimini göstere gelmişlerdir. Dilimizde bugün “rehber” sözcüğü, birden çok anlamda kullanım alanı bulmuştur, örneğin, turistlere, turistik yerlerle ilgili bilgi veren kişilere “turist rehberi” denmektedir.Abonelerin telefon numaralarını ve adreslerini İçeren kitaplara “telefon rehberi” adı verilmektedir. “Rehberlik” sözcüğü …

Devamı

Birey Sayısına Göre Rehberlik Türleri

İster bireysel ya da gruplar halinde sunulmuş olsun rehberlik hizmetlerini oluşturan ilkeler aynıdır. Bu ilkelerin en önemli bir yanı da bu hizmetlerin bireysel ve tek bireylere dönük olarak verilmesidir. Bireysel Rehberlik ? Grup Rehberliği Bireyin uygun seçimler yapabilmesi , kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar ; program, okul ve meslek seçimine ilişkin çevredeki bireye açık olan çeşitli fırsatlar; yada burs , kredi, yurt olanakları vb. birçok konuyla ilgili çeşitli bilgiler olabilir. Bu tür etkinliklerde ele alınan temaları psikolojik danışmada olduğu gibi bireyin psikolojik gelişiminden çok doğru kararlar verebilmesi ve doğru seçimler yapabilmesi için gereksinim …

Devamı