Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Mesleki Yönlendirmede Dikkate Alınacak Bilgi Kaynakları

Öğrencilerin ilköğretim sonunda ve ortaöğretimin başında çeşitli programlara yönelmeleri çeşitli ölçme,değerlendirme araçları ile bireyi tanıma tekniklerinden yararlanılarak elde edilen bilgilere ve ölçümlere göre yapılmalıdır.Ancak ülkemizde bulunan okullarda bu test ve ölçümlerden yeterince yararlanılamamakta ve eğitilmiş personel yönünden okullarımızda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Bir öğrencinin hangi programa yönlendirilmesinin uygun olacağı kararına varırken aşağıdaki ölçütlerden yararlanılmalıdır. 1.Öğrencinin Yetenek ve Başarı Durumu (a) Öğrencilerin farklı yıllarda saptanan akademik ortalamaları. (b) En son yönlendirmenin yapıldığı ya da bir önceki yıla ilişkin genel başarı ortalaması. (c) Fen, sosyal, dil gibi grup derslerine ilişkin başarı ortalamaları. (d) Öğrencilerin yıllara göre farklı derslerdeki gelişme dereceleri. (e) Sınıf …

Devamı