Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik Türleri Nelerdir?

Rehberlik alanı, çalışmaları kapsamında çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bu alanlar sırasıyla eğitim,sağlık,sosyal yardım ve endüstridir. Eğitim Alanında Rehberlik Rehberlik hizmetlerine yaygın olarak önce eğitim alanında ihtiyaç duyulmuştur.Okullarda öğrencilerin,bedeni zihni, ahlaki ve sosyal yollardan Türk Milli Eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri,kendi problemlerini çözebilmeleri, çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmeleri, ilgi ve yetenekleri yönünden bir öğrenim görebilmeleri ve bir mesleğe, bir işe yönelebilmeleri hususunda kendilerin sistemli ve sürekli bir yardım sağlamak amacıyla rehberlik çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitim alanında yürütülen hizmetleri yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik hizmetleri olmak üzere üç boyutlu hizmetler olarak görebiliriz. Bu hizmetlerin üçü de birbirini tamamlamaktadır. Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci …

Devamı

Pdr Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları

Okullardaki PDR hizmetleri bilimsel ve profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir. Bu nedenle yapılacak çalışmaların gerçekçi olarak belirlenmesi ve yapılan çalışmaların da etkililiğinin değerlendirilmesi araştırma ve değerlendirme hizmetlerini zorunlu hale getirir. Araştırma ve değerlendirme çalışmaları geniş örneklemler üzerinde yürütülebileceği gibi sadece okullarda sınırlı tutulabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hangi kurumda sunulursa sunulsun belli bir program çerçevesinde yürütülmek zorundadır. Belli bir süreci ifade eden bu hizmetlerin bir değerlendirmeye tabi tutulması da yine bu hizmetlerin kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir kurumda uygulanmakta olan rehberlik programının periyodik süreler sonunda ortaya konulan bu eksikliklerin giderilmesi için geniş çaplı araştırmalar yapılmakta ve programlar sürekli …

Devamı

Rehberlik Türleri ve Öğrenci Yeterlilik Göstergeleri

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının genel yapısını belirle­dikten sonra, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliklerin ve bunların gösterge­lerinin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir. Alanlara göre öğrenci yeterlikleri, psikolojik danışma ve rehberlik programı­nın uygulanması sonucunda kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gerçekleşti­rilecek amaçları; yeterlik göstergeleri ise bu amaçların gerçekleşmesi için kaza­nılması beklenen öğrenci davranışlarıdır. Burada önemli olan iki nokta vardır: 1. Programın rehberlik müfredatı kısmında, öğrenci yeterliklerinin kişisel/sosyal,eğitsel ve mesleki alanlarda ayrı ayrı oluşturulması, 2. Her bir yeterliğe ulaşmayısağlayacak olan öğrenci davranışlarının sınıf düzeylerine göre aşamalı olarakdüzenlenmesi. Kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrencilerin kazanmaları gere­ken yeterlikler neler olabilir? (İlköğretim ve ortaöğretim için ayrı ayrı düşününüz.) Aşağıda, ilköğretim psikolojik danışma ve rehberlik programında kişi­sel/sosyal, …

Devamı