Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocukluk Çağı Psikozları Nedenleri ve Tedavisi

Çocukluk Çağı Şizofrenisi (Erken Başlangıçlı Şizofreni), Şizofreni, hakkında yanlış bilgilerin çok olduğu, bu nedenle korkulan, düşünme, duygu ve davranışlarda bozukluklarla giden, insanın içe kapanarak, kendine özgü bir dünyada yaşadığı, gerçeklerden ve insanlar arası ilişkilerden uzaklaştığı bir beyin hastalığıdır. Çocukluk çağı şizofrenisi, erişkinlerdeki gibi halüsinasyon (varsanı) ve sanrıları (yanlış inanış, hezeyan) içeren düşünce bozukluğu, duygudurum anormallikleri ve ilişki kurmadaki zorluklarla karakterize bir bozukluktur. Varsanı, diğer insanların hissedemediği şeyler işitmeye, görmeye ve hissetmeye verilen addır. Sanrı ise, birinin hastayı sürekli olarak izlediği şeklinde bir inanç gibi başkaları için uygunsuz ya da olanaksız görünen, doğru olmayan tuhaf fikirlerin bulunması halidir. Şizofreni hastalarında ek …

Devamı

Psikotik Bozukluklar Nelerdir?

Psikotik bozukluklar, kısaca kişinin gerçekle bağlantısının kaybolmasıdır. Akıl hastalıklarında duygu ve düşünce bozuklukları vardır. Bilindiği gibi düşünme, nesneler yerine onların simgeleri kullanılarak yapılan zihinsel bir işlev ve sorunlara çözüm arama biçimidir.Düşünmede soyutlama, karşılaştırma, kavramlar oluşturma, yargılama, sonuç çıkarma süreçleri vardır.Düşünce bozuklukları, simgelerin kavramlara bağlanması, düşüncenin oluşması ve içeriği alanlarında ortaya çıkar. Düşüncenin oluşması ve içeriği bozulunca gerçekle düşünce arasında bağlanu kalmaz. Başka bir deyişle gerçek dışı düşünce biçimi ortaya çıkar.Bu tür düşünce biçiminde, düşünceyi oluşturan soyutlama,karşılaştırma gibi bütün süreçler bozulur.Kısaca, düşünceler mantık kurallarına uymaz, akıl dışıdır. Akıl hastaları çevreye, topluma uyum sağlayamazlar.Kendi yarattıkları “hasta” dünyalarında başkalarına yabancı olarak yaşarlar. Psikotik …

Devamı