Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Türkiye’de Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Olmak

Amerikan Okul Danışmanlarının kişilik özelliklerinin onların başarılı olmalarına büyük etkisi vardır.Cümlenin böyle kurulması Amerikalıların kendilerine has egoları ile ilgili olsa gerek zira sanki başka millettelerde okul danışmanlarının kişilik özellikleri önemli değilmiş gibi bir algı yaratan cümle olmuş. Amerikan Okul Danışmanları Birliğine göre etkili bir danışmanın aşağıda sıralanan özelliklere sahip olması gerekir. Bakın burada daha doğru bir noktaya temas edilmektedir, “Amerikan Okul Danışmanları Birliği”.Evet böyle bir birlik var ve meslek elamanlarının gelişimi eğitimi ve hakları konusunda çalışmakta iken bizim ülkemizde gerek Psikologların gerekse biz Psikolojik Danışmanların hakları konusunda çalışma yapabilen yada yaptığını düşünen sadece dernekler düzeyinde bir temsil durumu var. Psikologlar …

Devamı

Engelli Bireylerle Psikolojik Danışma Nasıl Yapılır

Her insan günlük hayatında uyum gerektiren birçok problemler ile yüzyüze gelir. Özürlü çocuklar özürlerinin yarattığı engeller ve sıkıntılar ve çevresindeki insanların gösterdiği bazı olumsuz tepkiler,tutum ve davranışlarından dolayı birçok uyum problemleri ile yüz yüze gelirler. Bazı ciddi duygusal problemler yönünden normal çocuklara kıyasla daha çok sorunları olduğu söylenebilir. Bireyin danışmaya üzüntüsünü, sevincini paylaşacak, çözemediği problemi çözmede, veremediği kararı vermede kendisine yardım edecek psikolojik danışma personeline ihtiyacı vardır. Yaratılacak Psikolojik Danışma Ortamı Özürlü öğrencinin büyümesi, gelişmesi için gerekli rehberlik hizmetlerinin işlevlerini gerçekleştirmesinde, danışmanın, öğretmenin kişisel özellikleri ve öğrenciye karşı olan tutum ve yaklaşımları, öğrenciyle etkileşimleri büyük önem taşımaktadır.(rogers 1961) Rogers’in geliştirdiği …

Devamı

PDR Bölümü Akademisyenlerine, Uygulayıcılarına, Öğrencilerine “Mesaj Var”

1 YENİ MESAJ ! Bildiğiniz gibi bir kaç ay önce Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmelik taslağı yayınlanmıştı.Hatta önceden Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği iken yeni yayınlanan taslakta Özel Eğitim ile birleştirildi ve yönetmelik isminden PSİKOLOJİK DANIŞMA ibaresi çıkarıldı. Oysa bu iki alan birbirinden bağımsız olmamakla birlikte iki ayrı profesyonel hizmet alanıdır.Unutulmamalıdır ki tüm Rehberlik hizmetlerinin temelinde Psikolojik Danışma hizmetleri, tüm Psikolojik Danışma hizmetlerinin temelinde de Rehberlik Hizmetleri bulunmaktadır.Bu iki hizmet alanı (Rehberlik – Psikolojik Danışma) bağımsız değildir ve birbirinden ayrı düşünülemez. Yeni yönetmelik taslağındaki belirsizlikleri, eksiklikleri dile getirmek için bir çok çalışma yapıldı. Çünkü yeni yayınlanan taslak eski yönetmeliğimize (yani …

Devamı

Tarihten Günümüze Psikolojik Danışma Kuramları

İnsanın özünü ve anlamını, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutların arasındaki etkileşim,”bütünlük” oluşturmaktadır. Bu boyutların herhangi birinde varolan bir özellik, diğer boyutları etkiler, değiştirir. İnsanı anlamak, değiştirmek ve geliştirme konumunda olanların bu noktayı gözden uzak tutmamaları gerekir. Çağdaş insan hızlı teknolojik değişimin yalnızlığını ve yabancılaşmasını, başkalarıyla iletişim kurmanın kaygısını yaşamaktadır. Psiko analitik Yaklaşım Bu yaklaşımın kurucusu Freud’dur. Bu yaklaşıma göre kişilik id, ego, süper egodan oluşmaktadır. İnsan doğasını yıkıcı ve tahripkar olarak değerlendirir.Uyguladığı tedavi yöntemi serbest çağrışım rüya analizidir.Danışma sürecinde hastanın geçmiş yaşantıları önemli bir yer tutar. Davranışçı Yaklaşım Bu yaklaşım insanın doğuştan bazı refleksler dışında hiçbir şey getirdiği görüşünü …

Devamı