Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Akılcı-Duygusal Yaklaşımın Temel Özellikleri

Akılcı-duygusal yaklaşımın (Rational- Emotive Therapy- RET) kurucusu 1913 yılında Pittsburgh’da doğan Albert Ellis’dir. Psikanalizin yüzeysel ve bilimsel ol­mayan bir tedavi şekli olduğuna inanan Ellis 1955 yılında hümanistik, felsefi ve davranışsal yaklaşımları birleştirerek akılcı duygusal (RET) görüşü ortaya koymuş­tur . RET öğretici, yöneltici ve düşünceyle ilgili olduğu kadar duygularla da ilgili­dir. Bilişlerin (düşüncenin),duyguların ve davranışların önemli ölçüde birbirlerine etki ettikleri ve karşılıklı neden sonuç ilişkisine sahip oldukları varsayımına dayanmaktadır. RET’in temel varsayımı duyguların, inançlar, değerlendirmeler, yorumlar ve davranışlardan etkilendiğidir.Ellis, bireylerin rasyonel (akılcı) olduğu gibi rasyonel olmayan inançlara da sahip olduğunu öne sürer. Bu nedenle akılcı duygusal te­rapi sürecinde danışanlar, kendi kendilerine kazandıkları ve pekiştirerek kalıcı hale getirdikleri …

Devamı

Bilişsel Terapi Yaklaşımının Genel Özellikleri

1960′lı yılların basında depresyon teşhisi almış hastalarla çalışmaları sonucunda Aaron T. Beck bilişsel terapiyi geliştirmiştir. Başlangıçta psikanalitik yakla­şımı benimseyen Beck, depresyondaki kişinin olumsuz düşünce içeriğine odaklaşmanın daha tatmin edici olduğuna karar vermiştir . Akılcı duygusal yaklaşım ve pek çok davranışçı yaklaşımdan da etkilenen bilişsel yaklaşıma göre danışma süreci, aktif, zaman sınırlı, danışan merkezli ve yapılandırılmıştır. Bilişsel yaklaşımla yürütülen danışma sürecinin amacı, danışanın benliğini yıkıcı bilişsel süreçlerim tanıması ve bunlardan kurtulmasıdır. Bilişsel yaklaşıma göre bireylerin psikolojik sağlıklarının bozulmasının nedeni, otomatik olarak geliştirilen olumsuz düşüncelerdir. Amaç, danışanın bu otomatik düşünce­ler şemasına ulaşmak, danışanın düşüncelerini tanımak yoluyla düşüncelerim değiştirerek şemayı yeniden oluşturmaktır. Bilişsel yaklaşıma göre psikolojik desteğe …

Devamı

Psikolojinin Tanımı ve Bilim Olarak Doğuşu

Psiko+loji = (psyche) (logos) : Psikoloji Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası’na dair bıraktıkları yazılara dayanıyor. Aristo’nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca’ya zihin anlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise, işte bu psiko terimiyle, Yunanca’da bilim anlamına gelen loji teriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani ZİHİN BİLİM! Günümüzde Psikoloji Bugünse, psikoloji davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanıyor. Öyleyse, bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere psikoloji tanımında üç anahtarımız var: bilim davranış zihinsel işleyişler Davranış Nedir? Davranış, bir kişinin dışarıdaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilecek tüm eylemlerini tanımlıyor. Örneğin; Yürümesi …

Devamı