Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Psikolojinin Tanımı ve Bilim Olarak Doğuşu

Psiko+loji = (psyche) (logos) : Psikoloji Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası’na dair bıraktıkları yazılara dayanıyor. Aristo’nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca’ya zihin anlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise, işte bu psiko terimiyle, Yunanca’da bilim anlamına gelen loji teriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani ZİHİN BİLİM! Günümüzde Psikoloji Bugünse, psikoloji davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanıyor. Öyleyse, bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere psikoloji tanımında üç anahtarımız var: bilim davranış zihinsel işleyişler Davranış Nedir? Davranış, bir kişinin dışarıdaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilecek tüm eylemlerini tanımlıyor. Örneğin; Yürümesi …

Devamı