Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Psikiyatride Kullanılan İlaçlar ve Kullanım Alanları

Psikiyatride kullanılan ilaçlar çok çeşitli olmakla beraber birkaç alt basamağa ayrılabilmektedir.Bu ayrıma göre ilaçlar şu gruplara ayrılır; 1.Antidepresanlar Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Serdep) Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodelax, Citara) Paroksetin (Seroxat, Paxil, Paxera, Xetanor) Fluvoksamin (Faverin) Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak) Essitalopram (Cipralex, Eslorex, Citoles, Losiram, Esmax) Venlafaksin (Efexor, Venegis, Veniba, Sulinex) Milnacipran (ixel) Duloksetin (Cymbalta, Duxet, Dyloxia, Dulox) Reboksetin (Edronax) Tianeptin (Stablon) Mirtazapin (Remeron, Mirtaron, Redepra, Zestat, Velorin) Moklobemid (Aurorix) Mianserin (Tolvon) Trazodon (Desyrel) Bupropion (Zyban, Wellbutrin) Amitriptilin (Laroxyl) Klomipramin (Anafranil) İmipramin (Tofranil) Opipramol (İnsidon, İnsomin) Maprotilin (Ludiomil, Maprotil) Antidepresanların Etki Gücünü Artırmak İçin Kullanılan Ancak Antidepresan Olmayan; …

Devamı