Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Tarihten Günümüze Psikolojik Danışma Kuramları

İnsanın özünü ve anlamını, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutların arasındaki etkileşim,”bütünlük” oluşturmaktadır. Bu boyutların herhangi birinde varolan bir özellik, diğer boyutları etkiler, değiştirir. İnsanı anlamak, değiştirmek ve geliştirme konumunda olanların bu noktayı gözden uzak tutmamaları gerekir. Çağdaş insan hızlı teknolojik değişimin yalnızlığını ve yabancılaşmasını, başkalarıyla iletişim kurmanın kaygısını yaşamaktadır. Psiko analitik Yaklaşım Bu yaklaşımın kurucusu Freud’dur. Bu yaklaşıma göre kişilik id, ego, süper egodan oluşmaktadır. İnsan doğasını yıkıcı ve tahripkar olarak değerlendirir.Uyguladığı tedavi yöntemi serbest çağrışım rüya analizidir.Danışma sürecinde hastanın geçmiş yaşantıları önemli bir yer tutar. Davranışçı Yaklaşım Bu yaklaşım insanın doğuştan bazı refleksler dışında hiçbir şey getirdiği görüşünü …

Devamı

Psikanalitik Kuram ve Özellikleri

Psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud 1856 yılında Moravia’da doğdu, 1939 yılında Londra’da öldü.Freud Viyana’da tıp alanında eğitim görmüş daha sonra nöroloji alanında uzmanlık yapmıştır.Freud’un ortaya koyduğu kavramlar uzunca yıllar tartışılmakla birlikte pek çok kuram için de ilham kaynağı olmuştur. Freud’a göre insanoğlunun davranışlarına yön veren iki temel dürtü vardır. Bunlar cinsellik ve saldırganlıktır. Freud toplum tarafından hoş karşılanmayan ve baskı altına alınmaya çalışılan bu iki dürtünün bilinçaltına itildiğini öne sürmektedir. Böylece birey baskıdan kurtulmuş olur. Bilinçaltına itilen bu istekler ve dürtüler bilinç düzeyinde olmasalar da bireyin davranışlarım etkilemeye devam ederler. Psikanalitik kuram dil sürçmeleri , unutmaları bilinçaltına itilen bu isteklerin ifade edilmesi olarak kabul …

Devamı