Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Program Geliştirme Çalışmalarında “İhtiyaç Analizi Tekniği”

İhtiyaç saptama program geliştirme çalışmasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Programın hazırlanması için bir program ihtiyacının ortaya çıkması ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de gerçek ihtiyacın ne olduğunun saptanması gerekli. İhtiyaç saptama araştırmasında şu sorulara cevap aranmalıdır (Demirel, 2006): 1. Toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir? 2. Bireyin ihtiyaçları nelerdir? 3. Konu alanı ile ilgili ihtiyaçlar nelerdir? İhtiyaç Analizi Yaklaşımları Analitik Yaklaşım Bu yaklaşımda ulusal ve uluslar arası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incelemesi esasına dayanır. Bu yaklaşım, gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Bir durumla ilgili bugünkü mevcut duruma ait bilgilerden yararlanılır …

Devamı