Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Tarihten Günümüze Psikolojik Danışma Kuramları

İnsanın özünü ve anlamını, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutların arasındaki etkileşim,”bütünlük” oluşturmaktadır. Bu boyutların herhangi birinde varolan bir özellik, diğer boyutları etkiler, değiştirir. İnsanı anlamak, değiştirmek ve geliştirme konumunda olanların bu noktayı gözden uzak tutmamaları gerekir. Çağdaş insan hızlı teknolojik değişimin yalnızlığını ve yabancılaşmasını, başkalarıyla iletişim kurmanın kaygısını yaşamaktadır. Psiko analitik Yaklaşım Bu yaklaşımın kurucusu Freud’dur. Bu yaklaşıma göre kişilik id, ego, süper egodan oluşmaktadır. İnsan doğasını yıkıcı ve tahripkar olarak değerlendirir.Uyguladığı tedavi yöntemi serbest çağrışım rüya analizidir.Danışma sürecinde hastanın geçmiş yaşantıları önemli bir yer tutar. Davranışçı Yaklaşım Bu yaklaşım insanın doğuştan bazı refleksler dışında hiçbir şey getirdiği görüşünü …

Devamı