Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Ölüm ve Ergenlikte Ölüm Kavramı

Ölüm algısına bakış açısı yaşam dönemi özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.Örneğin Psikoanalitik araştırmacılara göre küçük çocukların ölümü anlama ve kabullenme kapasiteleri,onların bilişsel ve duygusal olgunluk düzeyi ile sınırlıdır. Onlara göre çocuklar, ölümle ilgili olarak gereksiz kaygı gösterebilirler ve bu kaygıları genellikle, ölümün biyolojik boyutunu algılayamamalarından kaynaklanır. Bu noktada ölüm kavramının birey tarafından farklı yaşam dönemlerinde algılanışı ve konunun bireye açıklanma biçiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bireye gelişimi sürecinde ölüme karşı gerçekçi ve yapıcı bir bakış açısı kazandırmak oldukça önemlidir. Ergenlikte Ölüm Kavramı Birey ergenlik çağına girdiğinde ölüm, kişiyi kaygıya, depresyona ve çeşitli fobiler geliştirmeye itebilmektedir. Çünkü genç, hayatı sindire sindire duymak, tatmak, …

Devamı