Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Yas Sonrası Öğretmenler Öğrencilerine Nasıl Yardım Edebilir ?

Ölüm yaşam kader gerçek olmakla beraber insan psikolojisi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilmekte ve özellikle çocuk ve ergenler bu süreçten ciddi anlamda etkilenmektedirler. Bu nedenle kayıp yaşayan bir öğrencisi olan öğretmenler dikkatli olmalı ve aşağıdaki önerilerimize uygun olarak öğrencilerine destek olmalıdırlar. Öğrencilerinize zaman zaman ölümün, yaşamın bir gerçeği olduğunu anlatın Öğrencilerinizi, bir yakınını kaybeden arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda bilinçlendirin Bir yakınını kaybeden öğrencinize, ailesine doğru rehberlik etme konusunda yardımcı olun Gencin ailesiyle sürekli işbirliği içinde olun Yakınını kaybeden bir öğrencinin bir süre için konsantrasyonunun bozulması doğrudur.  Bu sürecin farkında olup, ona sakin ve ılımlı bir biçimde destek verin Yaşamın …

Devamı

Ölüm ve Ölümün Kavramının Tanımları

Ölüm ve yaşam birbirinden çok farklı  kavramlar olarak görünse de kimi görüşe göre yaşam ve ölüm bir bütünü oluşturmakta,ölüm yaşamın amacı olarak kabul edilmekte ve yaşamı tamamlamaktadır. Bu yüzden ölüm, salt anlamsız bir son olarak değil, yaşamın bütünlenmesi ve onun en gerçek yönüyle,amacı olmasıyla,uyumlu olduğu görülmektedir. Doğrudan yaşanmayan ancak gerçekleştiğinde ise var olmayacağımız; yaşamın tam ve kesin olarak sona ermesi anlamına gelen ölüm, tüm dönem ve kültürlerde yaşamın önemli bir olayı  olarak kabul edilmiştir. Farklı kültürlerde, toplumlarda, disiplinlerde bireyin kişiliğine, yaşına, dinine, kültürel konumuna bağlı  olarak da farklılıklar gösteren çok farklı  ölüm tanımlamaları yapılmıştır.Tüm bu tanımlarda yer alan ortak noktalar canlı organizmanın kendini yenileme yeteneğini yitirmesi,hayati organlardan birinin ya …

Devamı

Ölüm ve Yaşlılıkta Ölüm Kavramı

İnsan yaşlandıkça, ölüme ait düşünceleri ve ölüm korkusu artış gösterir. Dolayısıyla, yaşlı insanın kendisini ölüme hazırlaması; yaşlının ölüm korkusunu sık sık itiraf etmeden, ölümü beklediğini veya öleceği ihtimalini göz önünde bulundurmaktan kaçınma eğilimini gösterdiğini ifade eder. Buna karşılık Feifel ve Brancomb, böyle bir tutumun ölüme karşı yapılan bilinçli bir tepki, bir çeşit reddetme olduğunu söylemektedirler. Terminal döneme yaklaşan yaşlı bireyler sıklıkla ölüm anksiyetesine kapılırlar. Doğal nedenlerden dolayı ani olarak ölmek, yaşlılıktan dolayı ölmek ve saygınlığını kaybetmeden ölmek, bir çok insan tarafından ?iyi ölüm? olarak adlandırılır. Verimli bir yaşam geçiren yaşlılar, ölümü uzun bir yaşamın ?doğal sonu? olarak karşılar. Zaten uzun ve …

Devamı

Ölüm ve Yetişkinlikte Ölüm Kavramı

Yetişkin için ölüm, kendisini zevk ve sorumluluktan alıkoyan, benliğine indirilen bir darbe ve haksızlık olarak görülür. Gençlikten orta yaşa geçiş, zamanı algılayıştaki farklılıkla belirlenir. İnsan kendi hayatını gözden geçirirken, ne kadar yaşamış olduğuna göre değil de, ne kadar zamanının kaldığına göre değerlendirdiğinde gençlikten orta yaşa geçmiş olur. Ölümün kaçınılmaz olduğu, her zamankinden daha açık bir biçimde hissedilir. Orta yaşlılar, ölümün yakınlaştığını hissetmeye karşın, pek azı yeniden genç olmayı ister. Orta yaş döneminde; aile yapısında olan değişiklikler, meslek hayatında ulaşılan aşama, anne-babalarla olan ilişkiler, bedensel yaşlanma ve ölümün kaçınılmazlığının algılanması bir krizin yaşanmasına sebep olabilir. Kırk yaşına gelmiş insan merdiven çıkarken nefesinin tıkanması, …

Devamı

Ölüm ve Çocuklukta Ölüm Kavramı

Ölüm algısına bakış açısı yaşam dönemi özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.Örneğin Psikoanalitik araştırmacılara göre küçük çocukların ölümü anlama ve kabullenme kapasiteleri,onların bilişsel ve duygusal olgunluk düzeyi ile sınırlıdır. Onlara göre çocuklar, ölümle ilgili olarak gereksiz kaygı gösterebilirler ve bu kaygıları genellikle, ölümün biyolojik boyutunu algılayamamalarından kaynaklanır. Bu noktada ölüm kavramının birey tarafından farklı yaşam dönemlerinde algılanışı ve konunun bireye açıklanma biçiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bireye gelişimi sürecinde ölüme karşı gerçekçi ve yapıcı bir bakış açısı kazandırmak oldukça önemlidir. Çocuklukta Ölüm Kavramı Ölümle ilgili kaygılar ve bununla başa çıkma şekilleri anlatılması kolay olgular değildir. Ölmekte olan çocukların ihtiyaçlarına hitap etmek çocuklarla …

Devamı

Ölüm ve Yaşlara Göre Ölümle Başedebilme Becerisinin Gelişimi

İnsanların yaşı ne olursa olsun ölümle baş edebilmek kolay değildir. Çocuklar bir yakınları öldüğünde yaşlarına bağlı olarak farklı tepkiler gösterirler. Çocukluk döneminde ölümü algılamak oldukça zordur. Yaş büyüdükçe, çocukluktan gençliğe geçiş devresi dediğimiz 10?12 yaş döneminde çocuklar bir gün kendilerinin de ölebileceği gerçeğini algılayabilirler. Bu yaşlarda çocuklar, ölen kişinin geri dönüp dönmeyeceği konusunda şüphe taşırlar. Özellikle ergenliğin ilk yılları olan 12?14 yaş döneminde çoğu zaman gençlerin en büyük korkusu, anne babasını ve yakınlarını kaybetmektir. Gençlerle yapılan anket çalışmalarında, gençlerin bir cümle tamamlama testine verdikleri yanıtlar arasında, ?En büyük korkum, annemi ya da babamı kaybetmek? cümlesine sıklıkla rastlanır. 13?19 yaşlarına gelindiğinde …

Devamı