Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

“Hareket Eğitimi” Çocuk Psikolojisini Koruyor

Hareket eğitimi, belli hareketlerin öğretilmesi olarak algılanmamalı, çocuğun stresten uzaklaştırılması ve ruhsal dengesinin sağlanması için araç olarak kullanılmalıdır. Hareket eğitimi denince hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi anlaşılmalıdır. Çocuğun problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve kendini ifade etmesi için yeni keşifler yapmasına, yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olmak için de hareket eğitiminden yararlanılabilir. Hareket eğitimin diğer bir amacı da dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kuvvet, sürat, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunlukları geliştirmektir Okul öncesi dönemde beden eğitimi çalışmalarına sistemli bir şekilde yer verildiği takdirde,çocukların sadece hareket gelişimine değil, sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkılar olacaktır. Hareket eğitimi (beden eğitimi) çalışmalarının planlanmasında ve uygulamalarında çocukların …

Devamı

Okul Öncesi Eğitim Gerekli ve Vazgeçilmezdir

Çocuk gelişimi ve eğitimi açısından 0-6 yaş, bireyin zihinsel ve kişilik gelişiminin %80’inin oluştuğu önemli bir yaş dilimidir.Bu dönemde çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin dikkatli takibi ve desteklenmesi çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için yapılabilecek en önemli görevdir. Okul öncesi eğitim veren kurumlar bu görevi üstlenebilir nitelikte olmalidır. Çocuğun ilk gerçek sosyal deneyimini yaşadığı yer anaokuludur. Tüm ilginin üzerinde olduğu aile ortamından uzaklaşıp, grup içinde hareket etmeyi, paylaşmayı öğrendigi ortamdır. Çocuk kendi yaşıtlarıyla beraber yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder. Okul öncesi kurumda, çocukların psiko-motor gelişimini, dil gelişimini, duygusal gelişimini ve yaratıcılıklarını destekleyici etkinlikler yapılmalı ve bu etkinlikler …

Devamı

Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görülen Problem Davranışlar

Yeme Bozukluğu Yemek kaşığı elinde çocuğun peşinden koşturan, ağzını açması için ayrı, çiğneyip yutması için ayrı oyunlar ve komiklikler yapan anne-baba davranışları çocuk büyüdükçe gereksiz ısrarlara, rüşvet vermelere dönüşür. Anne-baba yeme konusunda bireysel farklılıklara duyarlı olmalıdır. Çocuklarında aynı yetişkinler gibi fiziksel ve duygusal nedenlerle iştah değişikliği unutulmamalıdır. Çocuklar her gelişim döneminde yeme davranışına farklı tepkiler verirler. 1?5 yaş arası çocukların beslenme alışkanlıkları ergenlik dönemi kilo durumunu etkilemektedir. Konuşma Bozukluğu Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması, sözcüklerin parçalanması, duyulabilir ya da sessiz bloklar, sözcükleri aşırı fiziksel gerginlikle söyleme, bazı harfleri söyleyememe veya bir sesin yerine başka bir sesi söyleme Kekemelik genel …

Devamı