Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Okul Zorbalığı Nedir?

Okul zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme gibi sözel, dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme gibi dolaylı yada para veya diğer eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme gibi davranışsal olarak ortaya çıkabilir. Okul Zorbalığı Ortaya Çıkış Biçimleri Zorba öğrencilerin eylemleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir. Dövme, tekme yada tokat atma, İtme, çekme ve dürtme, korkutma, Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel sataşma, Tacizde bulunma Kötü isim(ler) takma Kurbana yada ailesine hakaret etme, küçük …

Devamı

Okul Zorbalığının Nedenleri

Okul Zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür. Okul zorbalığının nedenleri üç ana başlık altında incelenmektedir. Bireysel Nedenler Ailesel Nedenler Okula ait Nedenler 1. Bireysel Nedenler: Genellikle bu öğrenciler arkadaşlarına karşı saldırgan bir tutum içindedirler. Sıklıkla yetişkinlere karşıda saldırgandırlar. Diğerleri üstünde güçlü ve baskın olma ihtiyaçları ön plandadır. Zorbalığa uğrayan öğrencilerle çok az empati kurarlar. Genel olarak, saldırgan ve zorlayıcı davranış biçimlerine sahip olan kişilerin aslında dış görünüşlerinin altında güvensiz ve zayıf olduklarına inanırlar. Zorbalık davranışı gösteren öğrencilerin ortak özellikleri: Genellikle benlik …

Devamı

Okul Zorbalığına Karşı Ne Gibi Önlemler Alınabilir?

Okulda zorbalık sorununun büyüklüğü saptanmalı, zorba ve kurban öğrencilerin zorbalığa ilişkin tutum ve inanışlarının ne olduğu belirlenmelidir.Ek olarak öğrencilerin,okulda zorbalıkla ne ölçüde etkili mücadele edildiği konusundaki algıları ile ne tür önlemleri alınması gerektiğine ilişkin düşünceleri belirlenmelidir. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere okulda yaşanan zorbalık olaylarının yaygınlığı, zorbalığın sebepleri ve sonuçları hakkında doğru ve kapsamlı bilgiler verilmelidir. Türü ne olursa olsun okulda zorbaca eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanmalı, bu sorunla etkin bir biçimde baş edebilmek için uygun politikalar geliştirilmelidir. Zorbalıkla baş edebilmek için gerekli önlemleri de içeren okul kurallarının geliştirilmesi ve bu sürece öğrencilerinde katılması sağlanmalıdır. Programlarda davranış kontrolü, kendi kendini denetleme …

Devamı

Okul Zorbalığıyla Mücadele Etmek İçin Neler Yapılabilir

Eğer ebeveyn çocuğunun zorbalığa maruz kaldığını ya da zorbalık davranışını gösterdiğini düşünüyorsa, bu durumu öncelikle çocuğuna açıkça sormalıdır. Ancak çocuk bu durumu konuşmak istemeyebilir. Bu durumda, çocuk, ebeveyni dışında kendisini yakın hissettiği bir aile büyüğü veya öğretmeniyle konuşması için cesaretlendirilmelidir. Ebeveyn mutlaka okulla iletişime geçmelidir. Zorbalığın önlenmesi, her iki tarafın da(zorbalık davranışını gösteren ve bu davranışa maruz kalan çocuklar) gördüğü zararın onarılması veli-öğretmen-okul idaresi ve öğrenci işbirliğini gerektirir. Zorbalık eylemi tüm dünya ülkelerinde 1970?li yıllardan beri dikkati çeken bir problemdir. Bu problemi çözmek için hem okullara hem ailelere çok iş düşmektedir. Okullarda ?zorbalığı önleme? programlarının uygulanması, öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi, …

Devamı