Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Türkiye’de Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Olmak

Amerikan Okul Danışmanlarının kişilik özelliklerinin onların başarılı olmalarına büyük etkisi vardır.Cümlenin böyle kurulması Amerikalıların kendilerine has egoları ile ilgili olsa gerek zira sanki başka millettelerde okul danışmanlarının kişilik özellikleri önemli değilmiş gibi bir algı yaratan cümle olmuş. Amerikan Okul Danışmanları Birliğine göre etkili bir danışmanın aşağıda sıralanan özelliklere sahip olması gerekir. Bakın burada daha doğru bir noktaya temas edilmektedir, “Amerikan Okul Danışmanları Birliği”.Evet böyle bir birlik var ve meslek elamanlarının gelişimi eğitimi ve hakları konusunda çalışmakta iken bizim ülkemizde gerek Psikologların gerekse biz Psikolojik Danışmanların hakları konusunda çalışma yapabilen yada yaptığını düşünen sadece dernekler düzeyinde bir temsil durumu var. Psikologlar …

Devamı

Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği

Bu kısımda, okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin özellikle Amerika?daki doğuş ve gelişimine ilişkin ana etkenler ele alınacaktır. Amerika?da psikolojik danışmanlar hastanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, endüstri kurumlarında, aile merkezlerinde, okullarda ve diğer kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Psikolojik Danışmanların tümü, hizmet alanları ve etkinliklerinin doğasına göre farklılık göstermelerine rağmen, esas amaç ve niyetleri birbirlerine benzemektedir. Benzer bir karşılaştırma ilk, orta ve lise gibi farklı öğretim düzeylerine hizmet eden okul psikolojik danışmanları arasında da yapılmaktadır. Bunun nedeni, bu öğretim kademelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerin niteliklerinin farklı olmasına rağmen,okul pikolojik danışma programlarındaki amaç ve genel süreçlerinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin gelişimlerine yardım eden …

Devamı

Okul Psikolojik Danışmanlığı Kavramının Gelişimi

Okul psikolojik danışmanlığı mesleği,Amerikan okullarında 20. yüzyılın başlarında Endüstri Devrimi sonucunda oluşan rehberlik hareketi olarak başlamıştır. Bu dönemin önemli sayılabilecek olumsuz sonuçları, kenar mahallelerin oluşması, etnik gettolar ve çalışanların yeterince karşılığını alamamalarından kaynaklanan istismar edilmeler olmuştur. Endüstriyel değişimin bu olumsuz gelişmesine tepki olarak da ?Meslekî Rehberlik? doğmuştur. 1985?te mesleksel rehberlik alanında George Merill tarafından SanFransisco?daki Mekanik Sanatlar Okulu?nda işe yerleştirme ve izleme hizmetlerine başlanmıştır. Bu dönemdeki rehberlik hareketi, okul çocuklarını, ergenleri ve genç yetişkinleri moral gelişimi, kişiler arası ilişkiler ve çalışma dünyası hakkında eğitmeye yönelmiştir. Ayrıca Jesse Davis devlet okullarındaki rehberlik programlarının ilk başlatıcısı olmuştur. 1898 ile 1907 yılları arasında …

Devamı

Okul Psikolojik Danışmanlığının Mesleki Anlamda Yayılması Süreci

Çağdaş anlamda okul psikolojik danışmanlığı, 1950?lerin sonu ile 1960?ların başlarında NDEA tarafından eğitim kurumlarına ve özellikle ilkokullara psikolojik danışmanlığın odaklandırılması ile başlanmıştır. Bununla birlikte ilkokul danışmanlığı okul sistemlerinde ve halkta genel olarak yavaş kabul edilmiştir. İlkokul danışmanlığının okullardaki farklı rolü, İlkokul Danışmanlarına İlişkin Birleşmiş Komitenin (ACSE-ASCA, 1966) raporlarına dayanmaktadır. Bu rapor ilkokul danışmanlarının rollerini Danışma, Konsültasyon ve Koordinasyon sözcükleri ile özetlemiştir. 1960 sonrasında psikolojik danışman mesleği gelişip yayılmaya devam etmiştir. Birleşik Devletler ve diğer gelişmiş ülkelerdeki teknolojik değişmeler sonunda kişisel, sosyal zorluklarla karşılaşıldığında ya da meslek kararı vermek amacıyla bireylerin danışmanların yardımını aramaya yönelmişlerdir. Endüstrideki otomasyon, okullardaki öğrencilerle birlikte, yetişkinlerin …

Devamı