Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Bir Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler

Ülkemizde  Rehberlik  ve  Psikolojik  Danışma  programlarından  mezun  olanların  çok büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik  danışman  (Rehber Öğretmen)  olarak  istihdam  edilmektedirler.  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan mezunlarının görevlerini ne derece etkili yaptıkları, istenen düzeyde  performans  sergileyip  sergilemedikleri  önemli  ve incelenmesi  gereken  bir konudur. Buradan hareketle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların  kişilik  özelliklerinin  belirlenmesi  ve  bu  kişilik  özelliklerinin  onların mesleki yetkinlik düzeyleriyle ne derece ilişkili olduğu konusu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Rehberlik  ya da  psikolojik  danışma  kavramı eğitim  sistemimize  1950?lerde girmiş ve okullarımızda rehberlikle ilgili personel atanması ve rehberlik hizmetlerinin planlı  bir  şekilde  sunulması  1970?1971 eğitim öğretim yılında  olmuştur. Okul psikolojik danışmanlığının …

Devamı

Rehberlik Kavramının Eğitimdeki Yeri Nedir

Rehberlik ve eğitim, Günümüze kadar eğitimin bir çok tanımı yapılmıştır. Yapılan bu tanımlardan bazıları eski görüşleri, bazıları ise yeni görüşleri yansıtır. Eski bilginler eğitimi; ?dıştan içe doğru yapılan amaçlı ve sistemli etkiler olduğunu savunuyorlardı. Mesela Durkheim gibi 19. ve 20.y.y.nin bazı ünlü düşünürleri eğitimi;Yetişkinlerin gençler üzerinde yaptığı etkiler? olarak tanımlamışlardır. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalar ve görüşler çocuğun eğitilmesinde kendisinin de rolü olması gerektiğini savunuyor ve günümüzde eğitim programları bu anlayışa göre düzenlenmektedir. Eğitim programı kavramı öğrencinin gelişmesi için düzenlenen etkinliklerin tümüdür. Ayrıca konu alanlarından hız alan eğitim programlarının yerini öğrenciden hız alan eğitim programları aldığı için rehberlik hizmetleri de eğitim …

Devamı

Psikolojik Danışmanlıkta Kullanılan Bazı Teknikler

Etkili bir psikolojik danışmanlık hizmeti verebilmenin temelinde kullanılan teknikler payı büyüktür. Pdr de kullanılan tekniklerden bazıları ise şöyledir. Dinleme Tekniği Psikolojik danışmanın başlangıcında, ilk konuşmadan sonra, danışman danışana kendisini ve sorununu anlatmasına yardım ve danışanın yararlanabileceği atmosferi oluşturma düşüncesi içindedir. Bu durumda danışman aktif bir dinleyici olmak durumundadır. Yansıtma ve Açıklığa Kavuşturma Teknikleri Bu teknikte esas, danışanın düşünce ve duygularına tepkilerde bulunmaktır. Böylece danışman, danışanı dinlediğini, anlamaya çalıştığını ve yanlış anlamış ise düzeltilmesini istediğini göstermekte ve ayrıca danışanın karmaşık bir biçimde anlatmaya çalıştığının özüne ilişkin açıklamalarla ona yardım etmeyi amaçlamaktadır. Önderlik Teknikleri Önderlik’ten kasıt, danışmanın daha etkili rol oynaması, Psikolojik …

Devamı

Ünlü Düşünürlerin Eğitimle İlgili Özlü Sözleri

En güçlü hafıza bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul) Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar (emile raux) Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett) Eğitim kafayı geliştirmek demektir Belleği doldurmak değil ( Mark Twain ) En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır ( Hellen Keller ) Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin ( Huang Che ) Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir.Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. (francis bacon) Daha iyi …

Devamı

Öğrenci Merkezli Tüm Öğretim Yöntemleri

Eğitim de Soru-Cevap Yöntemi Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun dershanede öğrenciler tarafından cevaplandırılmasına, tartışılmasına ve birtakım açıklama, yorumlama ve genellemeler yapılmasına imkan veren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.Soru?cevap yöntemi öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanır. devamı… Eğitim de Problem Çözme Yöntemi Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey? in genel problem çözme yöntemindeki 5 aşamaya dayanmaktadır.devamı… Eğitim de Gösteri-Demonstrasyon Yöntemi Gösteri, sınıfa bir işlemin nasıl yapılacağını uygulayarak anlatmak ve genel ilkelerini açıklamak  için kullanılan bir yöntemdir. Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır.devamı… Eğitim de Sokratik Yöntem Eğitim sürecinin en …

Devamı

Öğrenmenin Fizyolojik Yönü

Sinir sistemi, gelişmiş organizmalarda psikolojik sistemin en önemli bileşenidir. Sinir sistemi iç ve dış olayları algılar ve tepkide bulunur. İçsel ve dışsal olaylar duyu organları tarafından algılanır. Duyu organları bilgiyi beynin arka kısmında omurilikte çok sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezi sinir sistemine iletirler. Duyu organları aracılığıyla çevreden pek çok bilgi (10×9 bit/sn) alınmaktadır. Ancak bunun çok az bir kısmı (10X1-10X2bit/sn) bilinçli olarak kaydedilmektedir.Geri kalan kısmı ise ya bilinç altı işleme uğramakta,yada hiç kullanılmamaktadır. Diğer bir değişle bilinç için (serebral korteks) önemli olan bilgi (ilginç/dikkat/motivasyon) seçilmektedir (özellikle dinleme ve görme sırasında dikkate değer olanları). Öte yandan yaklaşık 10 üzeri 7 bit/sn …

Devamı