Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler

Öğrenme, bir çok faktör tarafından etkilenebilmektedir. Bunları iç ve dış faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir. A) İç Faktörler: Organizmadan kaynaklanan ve bireyin öğrenmesini etkileyen unsurlardır. 1)  Olgunlaşma: Olgunlaşma, organizmadaki potansiyel güçlerin göreve hazır hale gelmesidir. Yani bireyin kendisinden beklenen bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Öğrenme işini yapabilmek için bireyin öğreneceği durumun gerektirdiği olgunlaşma düzeyine ulaşması esastır. 2) Güdüler: Güdüler ihtiyaçlardan kaynaklanır.İhtiyaç organizmada herhangi bir eksikliğin hissedilmesidir. Bu eksikliğin farkında olmak ve bunun giderilmesine yönelik oluşan iç gerilime ise dürtü denir. Dürtüler; güdüleri açığa çıkararak organizmayı, ihtiyacı giderecek hedefe doğru harekete geçiren itici güç (itki) olarak nitelendirilir. Güdülenme konusunda, eğitimci öğrenciye rehberlik etmeli; öğrencinin eksik …

Devamı