Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Nasıl Başedilir

İstenmeyen  öğrenci  davranışları  karşısında  en  önce  istenmeyen  durumu anlamak,  nedenlerini  araştırmak  sonra  da  hangi  eylemin  seçileceği  ve  nasıl uygulanacağı  kararlaştırılmalıdır. İstenmeyen  davranışlar karşısında şu baş etme yolları kullanılabilir: Sorunu  Anlamak:  Davranışın  tanınması,  belirlenmesi,  yorumlanması aşamalarını  içerir.Davranışın tanınması,gelecekteki  eylemlere  doğru yönelmeyi  sağlar. Davranışın  belirlenmesi, davranış, davrananlar ve ortam hakkında bilgi toplamayı gerektirir.Örneğin, öğrencinin  söz  kesmesi  gereksiz  midir,tam sözün o kısmında  yerinde  bir  katkı  mı sağlamıştır,bunun  belirlenmesi, davranışın  saygısızlık  ya  da  yardım olarak nitelenmesinde  yol  gösterici  olacaktır.Davranışın  yorumlanması  öğretmeni davranışın olası nedenlerine götürebilir. Görmezden  gelmek:  Bazı  sorunlarla  uğraşılmasındansa  onun görmezden  gelinmesi  daha  iyi  olabilir.  Davranış,  fazla  önemli  değilse,  hemen  olup bitiyorsa, onu  görmemek,  sönmesini sağlayabilir.Bazen  yanlış  davranışın görülmesi, ödül etkisi  yapıp, davranışın pekiştirilmesine diğer öğrenciler tarafından da …

Devamı

Öğrencilerin Kabul Edilebilir/Edilemez Davranışları Nasıl Belirlenir

Öğrenci davranışlarıyla ilgili kabul edilebilirlik yelpazesi öğretmenlerin bilgisi, deneyimi, bakış açısı hatta o anki duygusal durumu ile bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir. Şekil I?deki kabul çizgisi şeması kabul edilebilir ve edilemez davranışların eşit olduğu durumu göstermektedir. Bu elbette her zaman mümkün değildir.Kabul çizgisi, sorun yaratan davranışların azlığı ve çokluğuna bağlı olarak yer değiştirir. Kabul çizgisinin yukarıya taşınması öğretmenin mükemmeliyetçiliğinin, ödün vermezliğinin ve otoriter tutumunun; kabul çizgisinin aşağıya taşınması durumu da öğretmenin; yargılayıcılıktan uzak, hoşgörülü tutumunun göstergesidir.Öğretmenin öğrenciyi koşulsuz olarak kabul etmesi mümkün olamayacağı gibi; sürekli eleştirilme, değerlendirilme, olumsuzlukların ön plâna çıkarılması da; öğrenci davranışlarında olumlu değişme yaratmak yerine, onları engeller ve …

Devamı