Anasayfa » Etiket Arşivi (sayfa 2)

Etiket Arşivi

Psikanalitik Yaklaşım Açısından Mükemmelliyetçilik

Freud (1959), mükemmelliyetçiliği yüksek başarı için katı istekler belirleyen abartılmış süperegonun bir göstergesi olarak ele almıştır. Süperegonun kusursuz olma çabası,mükemmelliyetçiliği temsil eder. Bu nedenle psikanalitik yaklaşımın mükemmelliyetçiliği nasıl ele aldığını anlamak için, süperegoyu nasıl açıkladığını bilmek gerekir. Süperego,çocuğa anne-babası tarafından aktarılan,ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilen, geleneksel değerlerin ve toplum ideallerinin içsel temsilcisi; kişiliğin vicdani ve ahlaki yönüdür.Gerçekten çok ideali temsil eder; hoşlanmadan çok kusursuzluğa ulaşmak ister. Süperegonun ilgilendiği konu, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek ve toplum ya da temsilcileri tarafından onaylanmış ölçütlere göre davranmaktır.

Devamı

Mükemmelliyetçilik Kavramı

Mükemmelliyetçilik kavramı,çeşitli kişilik kuramcılarının ve günümüz araştırmacılarından birçoğunun ilgi odağıdır.Birçok araştırmacının sıklıkla ele aldığı bir kavram olmasına rağmen,mükemmelliyetçilik için herkes tarafından kabul edilen tek bir tanıma rastlanmamaktadır. Hamachek,mükemmelliyetçiliği normal ve nevrotik mükemmelliyetçilik olarak iki şekilde ele almıştır.Normal mükemmelliyetçiler, zor işlerle uğraşmaktan zevk alırken, nevrotik mükemmelliyetçiler, bu zevki yaşamazlar;çabalarını ve başarılarını asla yeterli bulmazlar. Nevrotik mükemmelliyetçiler,çevrelerindeki bireylerin değerlendirmelerinden korkarak hataları üzerinde aşırı bir şekilde odaklanırlar.  Hamachek (1978)?e göre nevrotikmükemmelliyetçilerin bu özellikleri, çocukluktaki ebeveyn tutumlarıyla ilgili yaşantılarla ilişkilidir. Mükemmelliyetçi ebeveynler aşırı eleştirel, talepkar ve genel olarak az destekleyen kişilerdir; çocukların davranışlarını onaylamak yerine, onları daha iyi yapmaları için zorlarlar.Çocuk, davranışı hiçbir zaman …

Devamı