Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Psikanalitik Yaklaşım Açısından Mükemmelliyetçilik

Freud (1959), mükemmelliyetçiliği yüksek başarı için katı istekler belirleyen abartılmış süperegonun bir göstergesi olarak ele almıştır. Süperegonun kusursuz olma çabası,mükemmelliyetçiliği temsil eder. Bu nedenle psikanalitik yaklaşımın mükemmelliyetçiliği nasıl ele aldığını anlamak için, süperegoyu nasıl açıkladığını bilmek gerekir. Süperego,çocuğa anne-babası tarafından aktarılan,ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilen, geleneksel değerlerin ve toplum ideallerinin içsel temsilcisi; kişiliğin vicdani ve ahlaki yönüdür.Gerçekten çok ideali temsil eder; hoşlanmadan çok kusursuzluğa ulaşmak ister. Süperegonun ilgilendiği konu, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek ve toplum ya da temsilcileri tarafından onaylanmış ölçütlere göre davranmaktır.

Devamı