Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Tek Boyutlu Bakış Açısından Mükemmelliyetçilik

Mükemmelliyetçilikle ilgili başlangıçtaki açıklamalar, kişinin kendini tanımlamasına ve kendine yönelik bilişlerine odaklı olarak tek boyutlu bir bakış açısıyla yapılmıştır. Bu nedenle, başlangıçtaki değerlendirme araçları da, Burns Mükemmeliyetçilik Ölçeği (1980) gibi,çoğunlukla kişinin kendine yönelik mükemmelliyetçiliğini ele almıştır. Son zamanlarda ise,mükemmelliyetçilik yalnızca kişinin kendine yönelik boyutuyla düşünülmemekte,kişiler arası ilişkileri de içermektedir.

Devamı

Çok Boyutlu Bakış Yaklaşımı Açısından Mükemmelliyetçilik

Bireyin kendi içindeki bileşenleri kadar kişiler arası bileşenleri üzerine de odaklanılmasıyla, mükemmelliyetçilik çok boyutlu bir yapı olarak çalışılmaya başlanmıştır. Mükemmelliyetçiliğin çeşitli boyutlarını açıklayan iki yaklaşım bulunmaktadır.Bunlar Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) ile Hewitt ve Flett (1991)?in mükemmelliyetçiliği ölçmek için geliştirdikleri çok boyutlu mükemmelliyetçilik ölçeklerinde görülmektedir. Frost ve arkadaşları (1990)?nın geliştirdiği Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği, 35 maddelik, 5?li likert tipi bir ölçektir ve altı boyutu içermektedir.Mükemmelliyetçiliğin bu altı boyutu kısaca şöyle açıklanmıştır: Hatalara Aşırı Dikkat: Hata yapmanın başarısızlıkla aynı anlama geldiği, bu yüzden hata yapmamanın çok önemli olduğu biçiminde bir inanç eğilimini tanımlar.  Hatalara aşırı dikkat etmeye, insanlar tarafından eleştirilme endişesi …

Devamı

Kuramsal Açıdan Mükemmelliyetçilik

Slade (2004), mükemmelliyetçilikle ilgili bilimsel çalışmaların 20. yüzyılın sonlarında başladığını ifade etmiştir; ancak çalışmaların temelinde psikanalitik kuram yer almaktadır. Mükemmelliyetçiliği açıklamaya çalışan diğer kuramlar, bireysel psikoloji yaklaşımı (Adler), bütüncü yaklaşım (Horney), bilişsel yaklaşım (Beck) ve akılcı-duygusal-davranışsal yaklaşım (Ellis) olarak sayılabilir. Bunların yanında bakış açısına göre mükemmelliyetçilik ?tek boyutlu? ya da ?çok boyutlu? bir kavram olarak ele alınmıştır. Psikanalitik Yaklaşım Açısından Mükemmelliyetçilik Bireysel Psikoloji Yaklaşımı Açısından Mükemmelliyetçilik Bütüncü Yaklaşım Açısından Mükemmelliyetçilik Bilişsel Yaklaşım ve Akılcı-Duygusal-Davranışsal Yaklaşım Açısından Mükemmeliyetçilik Çok Boyutlu Bakış Yaklaşımı Açısından Mükemmelliyetçilik Tek Boyutlu Bakış Açısından Mükemmelliyetçilik

Devamı