Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik Tarih : 25.02. 2009 Sayı : 27152 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerinin personel standardı ile ücret tarifelerini, açılış, işleyiş, denetim, devir işlem ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan Aile Danışma Merkezlerini kapsar. Dayanak MADDE 3  (1) ) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk …

Devamı

Rehberlik ( PDR) ve Eğitimle İlgili Mevzuatlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi MEB Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım,Mezunları İzleme,İstihdam,Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi Rehberlik Araştırma Merkezi Açma Yönergesi MEB ile ÖSYM Başkanlığı Sınav Başvuru/Tercih Hizmet Bedelleri Protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Devamı