Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Tüm Yönleriyle Havacılık ve Uzay / Uçak Mühendisliği Mesleği

Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. GÖREVLER Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar, Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, Üretimin planlanmasını; girdilerin zamanında, istenilen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar, Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler, Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır, Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçekte işleyişini gözler, Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de …

Devamı

Mesleki Rehberlikte;Bir Meslek İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler

Mesleki rehberlik hizmetlerinin ilk basamağı gencin özelliklerini tanıma, ikinci basamak ise meslekleri inceleme ve tanıma, sonra da bu bilgileri eşleştirerek uygun bir karara gitmeye yardımı kapsar.o halde ikinci aşama da gencin çeşitli meslekleri tanıması için yardım etmek gerekir. Çünkü birey kendini ne kadar iyi tanırsa tanısın, meslekler hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip değilse uygun bir mesleki seçim yapamaz. Bir meslek nasıl incelenir? Bir meslek hakkında ne yönlerden bilgi toplamalıyız? Bu sorular aşağıdaki şekilde listelenebilir. Bir Meslek İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler 1)Mesleğin gerektirdiği faaliyetler, yapılan işin özellikleri? İşte gereken sorumluluklar, görevler, güçlükler nelerdir? Bu meslek ne gibi etkinlikleri kapsamaktadır?.. …

Devamı