Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Gençlerin Mesleki Gelişimine Nasıl Destek Olunur

Çocuklarınızın yetişkinliğe adım atması sürecindeki en önemli öğelerden biri meslek seçimidir. Anne Babalar olarak çocuklarınızın mesleki gelişimlerine yardımcı olmanız aynı zamanda onların yetişkinlikteki mutluluklarını da belirlemektedir. Anne Babalar olarak çocuğunuzun mesleki gelişimini olumlu yönde geliştirmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle; Yaz tatilinde çalışmak isteyen çocuğumuzu yüreklendirin; Çalışması için olanak sağlayın, Toplumca kariyeri yüksek olduğu belirtilen bir meslekten çok; kendini gerçekleştirebileceği, mutlu ve başarılı olabileceği bir mesleği seçebilmesine fırsat verin, Mesleğin seçilmesi sorumluluğunu mümkün olduğunca çocuğunuza bırakıp üzerinize almayın, biz yetişkinlerin çocuk için neyin iyi olduğuna karar verip bir mesleğe yönlendirin, Meslek seçimi sorumluluğunu çocuğa bırakarak onun kendi …

Devamı

Mesleki Yönlendirmede Dikkate Alınacak Bilgi Kaynakları

Öğrencilerin ilköğretim sonunda ve ortaöğretimin başında çeşitli programlara yönelmeleri çeşitli ölçme,değerlendirme araçları ile bireyi tanıma tekniklerinden yararlanılarak elde edilen bilgilere ve ölçümlere göre yapılmalıdır.Ancak ülkemizde bulunan okullarda bu test ve ölçümlerden yeterince yararlanılamamakta ve eğitilmiş personel yönünden okullarımızda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Bir öğrencinin hangi programa yönlendirilmesinin uygun olacağı kararına varırken aşağıdaki ölçütlerden yararlanılmalıdır. 1.Öğrencinin Yetenek ve Başarı Durumu (a) Öğrencilerin farklı yıllarda saptanan akademik ortalamaları. (b) En son yönlendirmenin yapıldığı ya da bir önceki yıla ilişkin genel başarı ortalaması. (c) Fen, sosyal, dil gibi grup derslerine ilişkin başarı ortalamaları. (d) Öğrencilerin yıllara göre farklı derslerdeki gelişme dereceleri. (e) Sınıf …

Devamı