Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Mesleki Rehberlik ve Roe’nin Gereksinim Kuramı

ROE yaşamın ilk yıllarında geçirilen yaşantılar ile yetenekler ilgiler ve tutumlar arasındaki ilişkileri ve bunların hayatta genel yöneliş ve özel olarak meslek seçimi kararına nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır. ROE?ye göre çocukluk yaşantılarından kaynaklanan ihtiyaçlar meslek seçimini belirler. Ama bu, tek belirleyici etmen değildir. (Kuzgun, 2006)

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Psikanalitik Kuramlar

Psikanalistlere göre meslek, bilinç dışı ihtiyaçları doyurma yoludur. Meslek seçimi, zevk ve gerçeklik ilkelerine göre yapılan bir davranıştır.Meslek gelişiminde psikanalitik yaklaşımı en iyi tanımlayan çalışma Bordin ve arkadaşları (1963) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç araştırmacı hemen hemen tüm mesleklere uygulanabilecek bir genel yöntem bulmak amacı ile üç mesleğe dayanan bir özet sistem taslağı geliştirmeye çalışmışlardır. Psikanalitik kuramcılara göre özdeşim (ana- baba ile) önemli bir analitik kavram olup meslek seçiminde büyük rol oynar. Psikanalitik yazarlara göre, çocuklukta geçirilen yaşantılar bir kimsenin ihtiyaç örüntüsünü, ihtiyaç örüntüsü de onun genel yönelişini belirler. (Kuzgun, 2006)

Devamı