Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Meslek Olgunluğu Kavramı ve Boyutları

Meslek gelişimi ve meslek gelişimi görevleri kavramları doğal olarak meslek olgunluğu kavramını ortaya çıkarmıştır. Super ve Overstreet, meslek gelişimi kuramında meslek olgunluğunu sınamak için, aşağıdaki meslek olgunluğu boyutlarını geliştirmişlerdir. 1. Boyut- Meslek seçimine yöneliş Seçme konusuyla ilgilenme Meslek seçimine yönelişte kaynakları kullanma 2. Boyut- Meslek hakkında bilgi toplama, planlar yapma Tercih edilen meslek hakkında özgül bilgileri saptama Tercih edilen mesleği daha özgül olarak planlama Planlama faaliyetlerini genişletme 3. Boyut – Meslek tercihlerinin tutarlılığı Alanlar içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı Düzeyler içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı Alan düzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarlılığı 4. Boyut- Özelliklerin billurlaşması Ölçülen ilgilerin örüntülenme derecesi İlgi olgunluğu Çalışma sevgisi İş …

Devamı

Mesleki Olgunluk ve Mesleki Olgunluğun Boyutları

Gencin meslek seçimiyle başa çıkma şekli, onun genel olgunluğunun göstergesidir. Birey, her bir mesleki gelişim evresinden başarı ile geçtikçe mesleki olgunluğu da gelişir. Ancak,okulöncesi eğitimden başlanarak bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim evresinden diğerine başarı ile geçebilmesi bir bakıma kendisinden beklenen mesleki olgunluğa ulaşabilmesi, her bir dönemde (ilköğretim I., II. kademe ve lise yılları) kendisinden beklenen mesleki gelişim görevlerini üstlenmesiyle ve başarmasıyla mümkündür. Mesleki Olgunluğun Boyutları 1. BOYUT: Meslek Seçimine Planlı Yöneliş: Bu boyut her bireyin bir işi/mesleği olması gerektiğini, bu nedenle kendisinin de bir karar vermesi gerektiğini kabullenmesi, bu gereğin bilincinde olması ve planlı bir şekilde bu konuya yönelmesini ifade …

Devamı