Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Meslek Seçimi ve Gelişimi İle İlgili Görüşler

Parsons’un öncülüğünü ettiği mesleki rehberlik çalışmalarında, psikologlar meslek seçimi olgusunu açıklamak için çeşitli kuramlar geliştirmişlerdir. 1950’ lere kadar insan gücü planlaması biçiminde yürütülen meslek seçimine yardım çalışmaları daha sonraları sosyolojik, ekonomik ve psikolojik bir takım faktörlerde dikkate alınarak yürütülmüş ve çeşitli kuramsal açıklamalar yapılmıştır. Meslek seçimini açıklamaya yönelik ilk kuramsal açıklamalar, Parsons’ un “ bir meslek seçimi” adlı kitabında açıkladığı ilke ve yöntemlere dayanan özellik faktör yaklaşımıdır. Bu yaklaşım mesleki rehberliği, bireylere onların ilgi, yetenek vb. özellikleri ile meslekler hakkında bilgi verme olarak görüyordu. Psikoanalitik kuramcılara göre meslek seçimi, yaşamın ilk altı yılında geçirilen yaşantılarla belirlenmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen yaşantılar …

Devamı

Mesleksel Gelişimi Belirleyen Etkenler

Mesleksel Gelişimi Belirleyen Etkenler bir çok farklı seçenekten oluşmaktadır.Bu seçenekler şöyledir. Ekonomik Etken: ailenin ve toplumun ekonomik düzeyi, aile ve toplum yaşamını etkileyen özdevimsel ve teknik gelişmeler, kişinin mesleksel gelişimini belirleyen ekonomik, etkenlerin belli başlılarıdır. Bir toplumda gereksinim duyulan mesleklerin sayısını ve niteliklerini genelde o toplumun ekonomik, kültürel ve teknik gelişim düzeyi belirlemektedir. Politik Etken: Çocuk ve gençlerin eğitimi ve bir iş yerinde çalıştırılmaları ile ilgili yasaları, politik güç(siyasal erk) düzenleyip yürütüyor. Bu nedenle politik güç, bireylerin mesleğe girmelerinde ve mesleksel gelişimlerinde, temel belirleyicilerden birisi olarak varlık göstermektedir. Bedensel Etken: Bu etkenleri, çocuğun özellikle beden yapısı, bedensel yeterlilik düzeyi, yaşı …

Devamı

Meslek Seçiminde Bazı Olumsuz Anne Baba Tutumları

Tabi ki anne baba olarak çocuğunuz meslekle ilgili kararı verirken tamamen onu kendi haline bırakmanızı beklemiyoruz. Ancak ona yapacağınız yardım, onun kendi doğasını tanımasını yeteneklerini ve ilgilerini ortaya koymasına fırsat vermek veya fırsat yaratmak, çocuğumuzun mesleki olgunluk düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak olmalıdır. Çocuğum benim erişemediğim hedeflere erişmelidir. Çocuğunuz sizin erişemediğiniz hedeflere belki erişir,beklide erişemez. Siz ona vaktiyle sizin sahip olamadığınız olanakları sağlamış, ona iyi bir eğitim vermiş vermeye çalışmış olabilirsiniz ama onun yaradılışını, kapasitesini belirleyemezsiniz. Sizin belirlediğiniz iyi hayat çocuğunuz için iyi olmaya bilir. İnsan çalışırsa her işi yapar beklentisi, insan çok çalışırsa kapasitesinin mümkün olduğu kadar çocuğunu kullanır ve …

Devamı

Arap Dili Ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı

Üniversitelerin ?Dil ve Edebiyat? bölümlerinden mezun olanlar, çeşitli ülkelerin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürünü, dilini, eserlerin yazıldığı dönemleri siyasal yaşantısını ve fikir akımlarını aktarabilen; o dilde şiir, tiyatro, roman, kısa öykü, ve eleştiri metinlerini çözümleme bilgi ve becerisine sahip kişilerdir. Bir dil bilimci; Uzmanlaştığı alanın dilini ve o dilin gelişimini çok iyi bilmek, Yabancı dil ve kültürlerle ilgili araştırmalar yapmak, Metin çözümlemeleri ve eleştiri yapmak, Kendi alanındaki ülkenin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürün üve dilini çözümlemekle görevlidir. Böyle bir programda okumak isteyen öğrencilerin; Üst düzeyde genel akademik ve sözel yeteneğe sahip, Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve güçlbir belleğe sahip, …

Devamı

Meslek Tercihi Nasıl Yapılır

1.Kendi yeteneklerini i alanlarını belirle. 2.İlgi alanlarını belirle 3.İş değerlerini belirle Mesleğin sonunda ne kazanmak istiyorsun.Statü,para,yaratıcılık kullanma,liderlik,düzenli yaşam.Bunlardan hangisi senin için önemli.Ama ilgi ve yetenekleri göz ardı etmemek lazım. Örn;meslekte düzenli yaşam,sosyal statü ,işbirliği,yaratıcılığın anlam bulmasına önem veren birey bu beklentilerini karşılayan öğretmenlik mesleğini tercih edebilirler. 4.Kişilik özelliklerinin belirlenmesi. Atak,girişken,uysal,hırslı,idealist,hayal gücünün zenginliği vb. Örn;Kurallara bağlı,düzenli,statüye önem veren,sorumlu bir kişi bankacılık,büro memurluğu,muhasebe gibi meslekler edinebilir. 5.İlgi duyulan mesleklerin incelenmesi. Bireyin kendini tanımasının ardından ilgi duyduğu meslekleri de tanıması gerekir. Bireyin meslekler hakkında araştırmasını; Meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler. Çalışma ortamı. Çalışma koşulları. Çalışanlarda aranan nitelikler. Mesleğe hazırlanma. İlk işe giriş. Meslekte ilerleme. Kazanç. İş bulma …

Devamı