Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Konversiyon Bozukluğu Nedir ?

Belirtileri motor sistem, duyu organları, otonomik ve endokrin sistemden etkilenen organlarda izlenir: Histerik ataksi: Bu belirti gövdede dramatik psödoataksik hareket ile belirli olup sarhoş gibi yürüme, sendeleme olur. Hasta nadiren düşer, ancak bir yerini yaralamaz. Histerik paralizi veya parezi: Ekstremitelerin distal kısımlarına göre daha çok proksimal kısımlarında olur.Bu özellliği ile nörolojik bozukluklara benzer. Histerik afoni: Konuşmaya katılan adeleler tamamen normal olduğu halde ses çıkmaz. Fısıltı ile konuşur. Cilt duyumlarının kaybı: Gerçek bir nörolojik bozukluktan ayrılmalıdır. Normal nörolojik dermatomlara uymaz. Histerik körlük: Bu bozukluk görsel diğer uyaranlara normal yanıt ile ayrılır. Konversiyon veya yalancı nöbetler: Genellikle atipik ve bizar olup nadiren inkontinans …

Devamı

Başlıca Psikolojik Problem Alanları II

Günümüzde sıkça görülen psikolojik problemlere ilişkin kısa kısa bilgiler Kaygı Bozuklukları Belirlenebilir bir olayla, nesneyle, vb. orantılı olmayan tedirginlik, kaygı, korku vb. gibi olumsuz duygularla tanımlanan ve kişinin sosyal ve iş hayatında bozulmalara yol açan bir ruhsal rahatsızlık kategorisidir. Kişilik Bozuklukları Uzun dönemli, şiddetli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarıyla karakterize olmuş zihinsel bozukluklar sınıfıdır. Kişilik bozukluklarının tanımlanması ve kategorize edilmesi zordur. Kökeni kalıtsal veya çevresel olabileceği gibi, hem kalıtsal hem de çevresel olabilir. Kişisel bozuklukların tanımında kişinin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal ortam çok önemlidir. Bir durumun kişilik bozukluğu olarak teşhis edilmesi için kişisel ve/veya sosyal yaşamında önemli oranda …

Devamı