Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Konversiyon Bozukluğu Nedir ?

Belirtileri motor sistem, duyu organları, otonomik ve endokrin sistemden etkilenen organlarda izlenir: Histerik ataksi: Bu belirti gövdede dramatik psödoataksik hareket ile belirli olup sarhoş gibi yürüme, sendeleme olur. Hasta nadiren düşer, ancak bir yerini yaralamaz. Histerik paralizi veya parezi: Ekstremitelerin distal kısımlarına göre daha çok proksimal kısımlarında olur.Bu özellliği ile nörolojik bozukluklara benzer. Histerik afoni: Konuşmaya katılan adeleler tamamen normal olduğu halde ses çıkmaz. Fısıltı ile konuşur. Cilt duyumlarının kaybı: Gerçek bir nörolojik bozukluktan ayrılmalıdır. Normal nörolojik dermatomlara uymaz. Histerik körlük: Bu bozukluk görsel diğer uyaranlara normal yanıt ile ayrılır. Konversiyon veya yalancı nöbetler: Genellikle atipik ve bizar olup nadiren inkontinans …

Devamı

Konversiyon-Histeri Bozukluğu ve Özellikleri ?

Steadman Tıp Sözlüğünde somatizasyonun kelime anlamı stresin fiziksel belirtilere dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani, bedensel belirtilerle ortaya çıkan ruhsal bozukluktur.  Somatizasyon bozukluğu olarak tanımlanan hastalıkta da hastalarda tekrarlayan, yaygın bedensel ağrı ve yakınmalar mevcuttur ve bu ağrılar bedensel bir hastalıkla ilgili değildir. Gerçekte hastalarda kişisel ve toplumsal sıkıntıların beden dili ile ifade edilmesi söz konusudur. Bu hastalık genelde 30 yaşından önce başlar. Süreğen bir hastalıktır, sık tekrarlayan, değişen ve ağrı ile karakterize olan bedensel belirtiler görülür. Genelde bu ağrıları açıklayacak bedensel bir hastalık bulunamaz. Hastanın yaşam öyküsünde benzer şikayetlerin sıkı sık tekrarladığı görülür. Tekrar tekrar yapılan muayeneler ve ayrıntılı tetkiklerde ağrıları …

Devamı