Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kişisel Rehberlik Hizmetleri ve Modeller

Kişisel rehberlik hizmetlerinin sunumu değişik yollarla gerçekleştirilmektedir. Bunlar farklı sınıflamalar altında incelenebilir. Bu hizmetlerinin özellikle sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesi önceliğine dayalı olarak grup formatı işlevsel bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bir yapı sunan grup rehberliği birçok kişisel-sosyal problemin gelişimsel konuların,eğitsel çalışmaların gerçekleştirilmesi açısından uygun düşmektedir. Bu eğitsel çalışmalar: Küçük gruplarla etkileşim Psikolojik eğitim Sosyal beceri geliştirme Oyunlar ve etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmesi mümkündür. Problemliğin yapısı ve türüne göre rehberlik hizmetleri bireysel görüşme yoluyla da gerçekleştirilebilir.Hırsızlık,argo konuşma,başkalarına zarar verme,içekapanıklık gibi bir çok problem durumu öğrenci ile yüz-yüze görüşerek,onun problemliliğini gizlilik içerisinde onunla birlikte çözmeyi gerektirebilir. Bunun için öğretmenin belli görüşme tekniklerini …

Devamı

Kişisel Rehberlik Nedir?

Eğitim sürecinde öğrencilerin?kişisel- sosyal? gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine?kişisel rehberlik? denir. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe, eğitimin çeşitli kademelerinde?kendini ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi, günlük yaşam becerilerini kazanması,aile ve toplumun olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri? gibi alanlarda yeterlilik kazanması, kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen rehberlik hizmetleridir. Klasik rehberlik anlayışında eğitsel ve mesleki boyut ön plana çıkarılmışken gelişimsel rehberlik anlayışı kişisel rehberliğin de aynı ağırlıkta önemsenmesini sağlamıştır. Karşılaşılan başlıca kişisel problemler şunlardır ; 1-Biyolojik gelişmeye ve fiziksel sağlığa ilişkin problemler 2-Toplumsal ilişkilerle ilgili problemler ( Toplumsal, …

Devamı