Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kişilik Huy Mizaç Karakter ve Benlik Kavramları II

İnsanları diğerlerinden farklı kılan en önemli faktör kişiliktir. İnsan, anlaşılması kolay bir varlık değildir.Demek ki insan, ?bireysel? ve kendine has özellikleri olan bir canlıdır. İnsana bu bireyselliğini kazandıran özellikler ?kişilik? dediğimiz, onun kendisi ve çevresiyle, başkalarına benzemeyen kendine özgü bir biçimde geliştirdiği ilişkilerdir. Buradan hareketle kişilik; ?Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümüdür? şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlamalardan hareketle kişiliği, mizaç (huy), yetenek ve karakterin bileşimi olarak ortaya koyabiliriz.Zaten etik değerler ile kişilik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan faktörün bireyin karakterinin yapılanmasında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bireyin duygusallık ve hareketlilik özelliklerini temsil eden mizaç, halk arasında huy olarak adlandırılan ve bir kısmı kalıtımla, bir …

Devamı

Kişilik Huy Mizaç Karakter ve Benlik Kavramları

Kişilik, insanın tüm özelliklerini içeren geniş kapsamlı bir kavramdır.Karakter, mizaç (huy), benlik ve kimlik gibi kavramlar da kişilikle ilgili olarak kullanılmaktadır. Karakter (seciye veya meşrep) kişiliğin ahlaki yönünü betimlemek için kullanılır. Huy veya mizaç kişiliğin duygusal yönünü açıklayan bir kavramdır. Benlik bireyin kendisi ile ilgili algılamalarından ve değerlendirmelerinden oluşur. Kimlik ise zaman zaman benlik ve kişilik yerine de kullanılmaktadır ve birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü olarak ifade edilebilir. Kişilik sözcüğü günlük konuşmalarda sık sık geçmektedir. Birinden söz ederken çoğu zaman, ?Kişilik sahibi?, ?Güvenilir kişiliği var?, ?Kişiliği zayıf?, ?Kişiliği silik?, ?Kişiliksiz? gibi deyimler kullanılır ( Köknel, 1985; s.19). Bu …

Devamı