Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Karizmatik Liderlik Kavramı

Karizmatik liderlik, özellikle 1980?li yıllardan sonra daha çok gündeme gelmiş, liderlik davranışlarında karizmanın önemine daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştır. Nedir Bu Karizma Denen Şey… Büyük liderlerdeki olağanüstü kişilik özelliklerini fark eden ve bunu ?karizma? kavramıyla sosyal bilim dünyasına aktarmaya çalışan Max Weber liberal bir dünya görüşüne sahip olsa da, modern toplumda karizmatik lidere önemli bir işlev yüklüyordu. Karizma kelimesi köken olarak Yunanca bir kelimedir ve ?ihsan edilmiş ve bağışlanmış?, ?ilahî ilham yeteneği? anlamlarına gelmektedir. Weber?in klâsik üçlü tipolojisinde yetki; karizmatik, geleneksel ve rasyonel-yasal olarak üçe ayrılır.Karizmatik güç yetkisi istikrarsızlık ve kaos ortamlarında ortaya çıkan bir anlayıştır.Bu tipolijide; karizmatik yetki, izleyicilerin lidere atfettiği insanüstü ayrıcalıklı özelliklerdir.Bu ilişkinin devamlılığı, …

Devamı