Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Evreleri ve Özellikleri

Piaget’e göre bireylerin zihinsel gelişim evreleri temelde 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler çocukların yaşları ile doğru orantılıdır. Duyusal Devinim (Motor) Dönemi  (0-2 Yaş) Çocuğa duyular ve duyu organları yolu ile ulaşanlar önemlidir.Çevresindeki nesnelere dokununca etkileşimde bulunur, bu dönemde çocuğun özgür hareketlerine engel olmamak gerekir. Bu dönemde çevresi ile ilişkili olarak bazı kavramlar gelişir. Hiçbir zihinsel faaliyet yoktur. Bebek duyuları ve reflekslerine göre hareket eder. Bu dönemde bebek duyu organları yardımı ile dünyayı öğrenmekte, duyu organlarının bilincine varmakta ve bedeninin farkına varıp onları istediği gibi kullanmasını öğrenir. Bu dönemde kişi beş duyu organının farkına varır ve duyu organları gelişir. Şema oluşturmada …

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarının Zihinsel Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem, işlem öncesi dönemdir. 3-4 yaş arası sembolik işlem dönemi  4-6 yaşlar arası da sezgisel dönem olarak adlandırılır. Çocuk bu dönemde ben merkezlidir. Sembolik, yapı-inşa, tek başına, paralel, kooperatif oyunlar oynar. Tek yönlü sınıflama yapabilir. Toplu monolog görülür. Başından geçen olayları anlatabilir.Hayali arkadaşları vardır ve hayal gücüyle oluşturduğu oyunlar oynayabilir.Animizm görülür,hareket eden şeylerin canlı olduğunu düşünürler (canlı ve cansız varlıkları ayırt edemezler). Aileye Öneriler Anne-baba çocuğun oyunlarına müdahale etmemelidir. Gerekli ise oyundan sonra çocukla birebir konuşmalıdır. Olayların, nesnelerin her özelliğinden bahsetmeli, nesneleri çok yönlü tanıtmalıdır. Çocuğun konuşmalarını dinlemeli onun kendisini sözel olarak ifade etmesine fırsat tanımalıdır. Canlı-cansız varlıkları çocuğa …

Devamı