Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk İstismarının Türleri ve Özellikleri

Çocuk istismarı, erişkin bireylerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sağlık ve iyilik hallerini sağlamakta yetersiz kaldıkları durumları tanımlamaktadırlar. Bir sendrom olarak kabul edilebilecek olan çocuk istismarı olgusu tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psikososyal açılardan irdelenebilir.Kısacası çocuk istismarı olgusu geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Çocuk istismarı çocuğun bakımından sorumlu olan erişkin bireylerin çocuğun fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarını içermektedir. İstismar olgusu çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir; a) Fiziksel istismar b) Cinsel istismar c) Duygusal ve psikolojik istismar d) İhmal İhmal olgusu da kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. Fiziksel ihmal, ilgi ve kollama eksikliği, eğitim açısından ve son …

Devamı

Çocuğun “İhmal Edilmesi” Bir İstismardır

En yaygın çocuk istismarı türlerinden biri olan ihmal, çocuğun annesi babası ya da ona bakmakla yükümlü olan kişi/kişilerce beslenme, barınma, giyim, eğitim, sağlık, temizlik, sevgi ve güven gibi temel gereksinimlerinin karşılanmaması ya da yaşına uygun bakımın verilmemesi durumu olarak tanımlanabilir. İhmalin hem fiziksel hem de davranışsal göstergeleri bulunmaktadır. İhmalin fiziksel göstergeleri üç grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, çocuğun yeterli derecede denetlenmemesidir. Yalnız bırakılmaması gereken bir yaşta olan çocuğun uzun bir süre yalnız kalması, evin içinde ya da dışında olan tehlikelerden korunmaması, arkadaşlarıyla dışarıda oynamasına izin verilmemesi ya da gereğinden fazla oynamasına izin verilmesi, sık sık kazaya uğraması, uygun olmayan kişilerin bakımına bırakılması, terk edilmesi, evden kovulması ve evden kaçan bir çocuğun tekrar eve alınmamasıdır. …

Devamı

İstismara Uğramış Çocuğa Rehber Öğretmen Nasıl Yaklaşmalı

Eğitim, en genel tanımıyla bireyde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, eğitimin dolaylı bir girişim olması, okul denilen özel bir fiziki çevrenin yaratılmasını gerektirmiştir. Okul ortamı oluşturulurken; gerçek çevrede olmayıp istenen ya da olup da istenmeyen kavram ve süreçlerin, bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat çekilmiştir. Bu özel çevrenin görevi gerçek çevreyi, çocuğa kolaylaştırarak, temizleyerek öğretmektir. Burada üzerinde durulan kolaylaştırma, temizleme ve dengeleştirme eylemleri, okulu çevreden tamamıyla ayırmak anlamında yorumlanmamalıdır. Çünkü, bir okulun çevresini, onu etkileyen varlıkların, olay ve olguların, değerlerin ve düşüncelerin oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, okulu çevreden ayırmak ya da soyutlamak teoride mümkün olsa da uygulamada mümkün değildir.Ancak çevrenin kötü etkilerini okulun iyi etkileriyle karşılayabilmek okulun en temel …

Devamı

Çocuklarınızı Bazen İhmal Etmelisiniz

Çocuğunuzun iyiliğini istiyorsanız her an her dakika etrafında olmayın, bazen onu kendi haline bırakın. Büyük ihtimalle ilk defa anne olduğunuzda, daima çocuğunuzun yanında olmaya, her sorusunu cevaplamaya ve hiçbir anını kaçırmamaya çalışırsınız. Kısacası onun için yaşamaya başlarsınız. Bu şekilde davranmanın çocuğunuzu nasıl etkileyeceğini hiç düşündünüz mü? Üzerine titreyerek yetişdirdiğiniz çocuğunuzun, istediği her an onun ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmanızı beklemesi, diğer insanların konuşmalarını bölmekten hiç utanç duymaması ve dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü düşünmesi sizi şaşırtmasın. Bu durumu önlemek için yapmanız gereken, bazen çocuğunuzu kendi haline bırakmak, her an her dakika onun etrafında olmamak. Sağlıklı bir psikolojik gelişim için yapmanız gerekenler: …

Devamı