Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Holland ve Ginzberg’e Göre Mesleki Gelişim

Holland mesleki gelişim ve meslek seçimi konularında yapmış olduğu çalışmalarda mesleki gelişim alanında tanınmış popüler bir isimdir. 1959 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmalarda meslek seçiminin,bireyin kişiliği ile çevresinin uyumu sonucu gerçekleştiğini belirtmiş ve kişilik kuramı olarak biline kendi mesleki rehberlik kuramını ortaya koymuştur. Aslında Holland’ın kuramı bir özellik kavramı olarakta görülebilir. Çünkü,Holland’ın kuramında kişiler özellikleri bakımından 6 gruba,yine yaşadıkları çevrede aynı şekilde 6 gruba ayrılmaktadır. Holland’a göre kişilik özellikleriyle mesleki yönelişler,diğer bir deyişle,meslekler arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bu kuram,kişilik dinamiği ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği etkinlikler arasındaki ilişkiye dayanır. Meslek seçimi kişinin yansıması,bireyin çevreyle ilişkisinde benimsediği …

Devamı

Ginzberg ve Hoppock’un Mesleki Gelişim Kuramları

Meslek seçimine gelişimsel bir süreç olarak bakan Ginzberg ve arkadaşlarına göre bir meslek seçimi; yalnızca belirli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocukluktan ergenliğe oradan da erken yetişkinliğe uzanan geniş bir dönemi kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Bu kuramın üç temel özelliği vardır. a)Meslek seçimi bir süreçtir. b)Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir. c)Seçim sürweci daima bir uzlaşmayı içerir Ginzberg mesleki karar verme sürwecini fantezi, geçici ve gerçekçi olarak üç dönemde incelemiştir. Fantezi dönemde seçimler hayali ve oyuna yöneliktir. Çünkü çocukların gerçeklik algıları tam olarak gelişmemiştir. 11-17 yaşlarını kapsayan geçiş döneminde genç ilgi, yetenek ve değer yargılarının farkına vararak daha gerçekçi …

Devamı

Ginzberg’e Göre Meslek Seçimi Dönemleri

İlgilerin Gelişimi; Kuzgun, ilgiyi belli faaliyetlere isteyerek yönelme, bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak belirtmiştir.Ginzberg ve arkadaşlarına göre, 11 yaşlarında çocuklar fantezi seçimleri bırakarak bunların yerine, ilgilerini esas alan seçimlere yönelmektedirler. Buna ek olarak gençlerin seçimlerinin çoğu,babalarının meslekleriyle ilişkili olmaktadır. Çocuklar, 11 yaşındaki ilgilerine bakarak babalarının mesleğinden hoşlanıp hoşlanmadıklarını düşünmektedirler. Çocuklar daha sonra, ilgilerinin değişebileceğinin ve farklı seçimler yapabileceklerinin farkına varmaktadırlar. Zamanla çocukların mesleki fantazileri, dünya hakkındaki bilgilerden etkilenerek,ilgilerini oluşturur. Örneğin: Atlet olmak isteyen çocuk çeşitli …

Devamı

Meslek Seçimi ve Mesleki Gelişme Süreci

Meslek seçiminin karmaşıklığını anlamak için, bireyde kapsamlı bir anlayış oluşturmak gerekmektedir.Meslek seçimi sürecinde, kararın devreye girmesinden önce, bireyin toplumda meslek pozisyonu açısından deneyimi olduğunu belirtmek gerekir. Bu görüşe göre, mesleğe yönlendirme, dolaylı ve dolaysız olarak ortaya çıkar. Dolaysız yönlendirme, Hizmete yönelik olan eğitim ve meslek olanaklarına geçişte, yer alan toplumsal kontrolden oluşur. Bunlar tek tek şu anlamı taşırlar: Toplumsal yapıya, sayı ve türe bağlı olarak, meslek kursları ve mesleki olanaklar sınırlanır. Mesleği seçen çoğu bireyler objektif olanakların eksikliği nedeniyle mesleki arzularını yerine getiremezler. Meslek kurs ve olanaklarına geçiş, formal ve informal nitelikte ve kesinlikle kullanabilir, kurallar altına alınmıştır. Formal kurallar, …

Devamı

Mesleki Rehberlikte Ginzber’in Gelişim Kuramı

Meslek seçimini bir gelişim süreci olarak gören Ginzberg ve arkadaşlarına göre birey mesleğini bir anda verilen gelişigüzel bir karar sonucunda değil, hayat boyunca oluşan ve gelişen ve büyük ölçüde geri dönülemez olan davranış örüntüleri yoluyla seçer. Meslek gelişim süreci, hayal dönemi, deneme dönemi ve gerçeklik dönemi olmak üzere üçe ayrılır.7-12 yaş arasında olan hayal döneminde çocuk genellikle çevresindeki kimselere karşı geliştirdiği özdeşime göre bazı meslek tercihlerini ifade eder. Çocuk, yeteneklerin meslek seçimindeki önemini bilmediği gibi, kendi yeteneklerinin de farkında değildir.12-18 yaş dönemi arasındaki deneme dönemi geçici seçim dönemi olarak da adlandırılır. Ergenlik dönemine rastlar. Birey sırasıyla şu aşamalardan geçer: 1. …

Devamı