Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Gardner’ın Çoklu Zeka Teoremi ve Özellikleri

Geleneksel olarak zeka, okuma ve matematik gibi temel konularda yeterliliği ölçen kısa yetenek testleriyle ölçülegelmiştir. Zeka büyük oranda hala bu testlerden elde edilen başarı ölçütleriyle tanımlanmaktadır. Fakat Harvard Üniversitesi’nde bir akademisyen olan Howard Gardner zekanın sadece okuduğumuz bir şeyi ne kadar kolaylıkla kavradığımıza ya da bir denklemi ne kadar kolaylıkla çözdüğümüze bağlı olmadığını düşünmektedir.Bu yüzden zekanın aslında 9 tür olduğunu vurgulayan “Çoklu Zeka Teorisi”ni ortaya atmıştır. Ayrıca bu zeka türlerinin ışığında zeka geliştirme teknikleri oluşturulabileceğini savunmuştur. Gardner teorisinde salt bir yeteneğin zekayı tanımlamaya yetmeyeceğini ifade etmektedir. Hipotez, 1983’teki “Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteligences” (Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı) …

Devamı

Beynin Bölgeleri ve İşlevleri

Sinir sistemi, sinir hücreleri ve hücre yığınları arasındaki bağlantılardan meydana gelmektedir.Sinir sistemi kısmi fonksiyonları gerçekleştirmek üzere özel kısımlardan oluşmaktadır. Örneğin bir bütün olarak beynin bazı kısımlarının çok farklı fonksiyonları yerine getirmek için çalıştığı bilinmektedir. Aşağıda temel olarak beynin hangi bölgesinin ne işe yaradığı açıklanmaya çalışılmıştır: Alnın hemen arkasında bulunan alın lobu (frontal lob), hedefleri belirleme, davranışları planlama, geri bildirimi değerlendirme ve görevlere sistematik bir açıdan yaklaşma gibi yüksek seviyeli bilinci düzenler. Beynin sağ ve sol taraflarında bulunan sağ ve sol şakak lopları (Temporal lops), dili ve mantıkî perspektifi destekler. Özellikle sol şakak lobu çok kişiseldir.Görsel bilgi işleme süreçlerinin bazı yönleri, …

Devamı