Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Binbir Surat Sendromu “Fregoli”

Courbon ve Fail tarafýndan 1927′de aktör Fregoli’den esinlenerek tanımlanmıştır. Persekütörün sanki bir aktörmüş gibi değişik yüzler takındığına, değişik suratlara büründüğüne ilişkin bir sanrıdır. Capgras sendromundan daha seyrek görülür. Bu semptom genellikle şizofreni ile birlikte görülür. Manschreck’in bildirdiðine göre; Christodoulou (1976) etiyolojide organik komponentlerin olabileceğini ileri sürmüştür. Likantropi (lycanthropy), kişinin kurt adam olduðuna ilişkin bir sanrıdır, kişinin kendisini ve başkalarını kurt yada baþka bir hayvan şekline büründürebileceğine inanmadır. Ötosskopi (heutoscopy) ise kişinin bir “kopyasının” olduðuna inanmasıdır. 1922′de Freud normal kıskançlığın bile mantık dışı bir olay sayılması gerektiğini, böyle bir duygunun bilinç denetimi altında olmadığı gibi dış dünyanın herkesçe paylaşılan gerçekliği içinde …

Devamı